Tel.: (+34) 93 412 76 00

Endesa i les administracions públiques han de respondre als talls de llum

Les darreres setmanes diferents barris de Barcelona han patit talls de llum que han afectat greument el veïnat i també les activitats econòmiques. És una situació que es repeteix massa vegades i que mostra les deficiències de la xarxa elèctrica de la ciutat, bàsicament controlada per Endesa. Els elevats beneficis de l’empresa i el fet que la majoria es destinin al pagament de dividends obliga a pensar que els problemes del servei tenen a veure amb una manca d’inversions i de bon manteniment de la xarxa de distribució.

Diverses associacions veïnals com les AV de la Barceloneta, Maresme, Raval, Xarxa Veïnal del Raval i d’altres han començat a coordinar-se a través de la Favb per exigir solucions.

Aquesta situació no s’ha de repetir. L’empresa té l’obligació de garantir un bon servei. Però són les administracions públiques -Ajuntament de Barcelona i Generalitat- les que han de vetllar pel bon funcionament d’un servei públic essencial. Per aquesta raó dirigim una demanda a les dues administracions perquè defensin el seu veïnat.

En concret, demanem:

– Que depurin les responsabilitats de l’empresa en els talls del servei i garanteixin les indemnitzacions a què tenen dret les persones damnificades.
 
– Que es realitzi una auditoria pública de l’estat de la xarxa de distribució a la ciutat per tal de detectar els punts necessitats de renovació de l’equipament.
 
– Que es forci a l’empresa a presentar un pla d’inversions detallat i públic que permeti als barris controlar el seu compliment.

Pensem que aquestes mesures són bàsiques per resoldre un problema endèmic en alguns barris de la ciutat. També som conscients que aquests no són els únics problemes que es deriven del model de gestió del sistema elèctric, com s’ha fet palès recentment en el cas dels sobtats increments de tarifes o la pobresa energètica que afecta una proporció creixent del veïnat, així com l’aposta decidida per les energies verdes. És obvi que cal una reforma a fons de tot el sistema. Les mesures que demanem són només una part de la qüestió, però estem segurs que resulten necessàries i possibles, si hi ha voluntat de realitzar-les.

Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona
Barcelona, 1 de febrer de 2021

Favb.cat