Tel.: (+34) 93 412 76 00

Enfrontem una crisi ecològica

El moviment de joves que divendres darrere divendres s’està mobilitzant en demanda de respostes per fer front al canvi climàtic ha posat en evidència un dels problemes més greus que té plantejada la humanitat. Aquest moviment Friday For Future està agafant forma aquí amb el nom Rebel·lió o extinció XR Barcelona. L’escalfament global és un dels impactes que té el nostre model productiu i social sobre la base natural de la qual depèn la nostra espècie.

Fa temps que rigorosos estudis científics mostren que l’impacte del nostre model de vida sobre el medi natural te efectes nocius múltiples: escalfament del planeta, contaminació, destrucció de la biodiversitat, desertització … I també s’ha fet palès que la petjada ecològica d’una ciutat com Barcelona fa impossible que el nostre model de vida sigui generalitzable al conjunt de la humanitat. Generem problemes ambientals que en bona mesura acaben afectant poblacions d’altres territoris i que sense dubte tindran un impacte molt negatiu per a les generacions venidores.

Sovint som poc sensibles als problemes ecològics perquè pensem que són un problema de la natura o no tenim consciència de molts impactes perquè passen lluny de casa nostra. Però no cal anar molt lluny per percebre que algunes manifestacions dels problemes ecològics ens afecten ja directament, com és el cas dels diversos tipus de contaminacions que pateix la ciutat.

Fa anys que lluitem per un canvi del model de transport que elimini la perillosa contaminació atmosfèrica que afecta quotidianament la salut de molta gent i provoca morts. Ara també estem lluitant contra altres contaminacions com la provocada per l’amiant, la generada per un mal model de generació i eliminació de residus, i per l’electromagnetisme que tractem al Fòrum Veïnal Contaminacions Ocultades. I som cada cop més conscients de la necessitat d’eliminar un model energètic basat en els combustibles fòssils i l’energia nuclear.

Els diferents aspectes de la crisi ecològica només es poden resoldre amb transformacions profundes de les nostres formes de producció i consum. Com més tard les abordem, més inabastables seran els problemes i més probabilitats hi ha que es produeixi un veritable col·lapse social. Per això, el moviment veïnal ha de ser conscient que tenim davant el gran repte de treballar per una reorganització ecològica de la nostra ciutat com a part d’un procés de transformació global de primera necessitat.

Favb.cat