Tel.: (+34) 93 412 76 00

Jornada sobre polítiques de tractament de drogodependències als barris

Dissabte dia 22 d’octubre es va portar a terme a l’Ateneu Popular de Nou Barris la Jornada de debat sobre polítiques de tractament de drogodependències als barris, organitzada per la Favb, el grup Igia i la Coordinadora d’Associacions de Veïns i Entitats de Nou Barris. La jornada va comptar amb la participació de 120 persones de 30 Associacions de Veïns i Veïnes i 13 entitats de la ciutat.

Durant el dia es va portar a terme un ampli debat sobre les polítiques generals de tractament de drogodependències i el paper de les sales de venopunció, que va incloure l’exposició de diverses experiències relatives a aquests serveis a Ginebra, Granada i a la ciutat Barcelona, incloent l’explicació de les experiències positives que s’han assajat a la ciutat andalusa amb la dispensació d’heroïna.

Hi va haver un acord unànim del moviment veïnal respecte la necessitat de donar suport a l’existència i el desplegament d’aquests equipaments dintre de les instal·lacions sanitàries (un per a cada districte) i la demanda d’un compromís de calendari per part de les administracions per posar-los en funcionament. Sent conscients que no es pot assumir el desplegament d’aquesta xarxa d’equipaments de manera immediata, es va arribar a la conclusió que fixar un calendari és imprescindible per tal de preveure els recursos necessaris. També es demanarà la constitució d’una comissió de seguiment per a cada equipament en la qual estiguin presents totes les parts implicades.

També es va subratllar la responsabilitat de l’Ajuntament de Barcelona respecte la nefasta actuació realitzada arran del tancament de Can Tunis i la manera en què s’ha portat a terme l’obertura de l’equipament de la Vall d’Hebron, situació que ha causat en part el rebuig de les associacions de la zona que, tot i estar d’acord amb la necessitat de desenvolupar aquests equipaments, rebutgen aquesta sala de venopunció.

Barcelona, 28 d’octubre de 2005

Favb.cat