Tel.: (+34) 93 412 76 00

La Favb aprova un pla estratègic de futur amb l’horitzó de la celebració dels 50 anys de l’entitat

Les 40 entitats veïnals reunides a la 49a assemblea general de la Favb celebrada el 2 d’octubre han aprovat un pla de treball realista però ambiciós per encarar els reptes tant organitzatius com socials que demana la “conjuntura crítica” que viu la ciutat a parer del moviment veïnal.

El repàs al treball fet confirma els problemes estructurals tant de les organitzacions socials com de les Administracions per fer front a un context de problemàtiques complexes que impliquen molts àmbits diferents i transversals. Uns problemes que s’han aprofundit amb la crisi sanitària viscuda amb la pandèmia del coronavirus.

El moviment veïnal apunta prioritats: Combatre la pobresa amb polítiques públiques, enfortir els serveis públics bàsics -especialment l’atenció a la salut comunitària-, lluitar contra l’especulació immobiliària i la crisi habitacional, facilitar l’accés de la població als serveis bàsics, diversificar una economia basada únicament en el turisme i abordar els problemes de convivència derivats d’un ús intensiu de l’espai públic que les associcions veïnals demanen tractar mitjançant un fòrum específic.

Sense perdre de vista temes més globals com el greu impacte social que la crisi ecològicaintensificarà durant els propers anys.

A nivell intern, la Favb es proposa implementar mesures per reforçar l’activisme organitzat, amb especial atenció a l’impuls del paper de les dones, la lluita per la igualtat de gènere i el diàleg permanent amb la resta d’organitzacions socials amb qui comparteix objectius.

Un cop aprovats per unanimitat els informes de gestió i econòmic, i amb la vista posada en la celebració dels 50 anys de la Favb l’any 2022, els delegats i delegades han aprovat l’elaboració d’un pla estratègic que es vol tenir enllestit a principis d’any per ratificar a la propera assemblea. Amb l’objectiu de compartir-lo i fer-lo visible, la Favb ha aprovat un pressupost que dedica una part important de mitjans a reforçar el pla de comunicació de la Favb i la continuïtat de la revista Carrer. A l’assemblea s’ha fet una menció especial a la trajectòria del fins ara codirector i activista veïnal Andrés Naya, a qui s’ha agraït el treball militant de tants anys ara que es retira de la primera línia.

L’assemblea ha aprovat diferents resolucions: Sobre l’impacte de la digitalització de serveis públics i privats essencials, sobre el preu de l’electricitat i sobre la situació del servei públic de salut (a proposta de la Favb); Sobre la situació dels CAP (a proposta de l’AV de Fort Pienc); Sobre els locals del comerç de proximitat (a proposta de l’AV de Congrés Indians); I sobre la protecció del patrimoni històric (a proposta de l’AV de les Corts).

També s’ha donat la benvinguda a l’associació veïnal Trinitat Uneix, que s’incorpora a la Federació amb l’objectiu de fer treball veïnal conjunt als dos barris dels districtes de Sant Andreu i Nou Barris, separats per la ferida urbana de l’avinguda Meridiana.

La presidenta de la Favb Ana Menéndez ha conclós l’assemblea agraint la participació de les associacions veïnals, les entitats convidades i els representants polítics i socials que ens han acompanyat en l’obertura de l’assemblea: Ada Colau, alcaldessa de Barcelona; Carles Sala, secretari d’Habitatge i Inclusió Social de la Generalitat; Pau González, regidor d’Educació i del districte de l’Eixample i Eva Baró, presidenta del districte Eixample. La presentació l’han obert i tancat respectivament Corina Albir, presidenta de l’AV de Sagrada Família, entitat amfitriona, i Jordi Giró, president de la Confavc.

Favb.cat