Tel.: (+34) 93 412 76 00

La Favb critica el plantejament de les obres del metro i demana solucions urgents

La Favb vol mostrar la seva crítica per com s’han plantejat les obres de rehabilitació de la Línia 1 del metro entre el Clot i Fondo. Quedi clar que no posem en qüestió la necessitat d’aquestes obres, però després de comprovar les alternatives viàries en els primers dies de la seva posada en marxa, trobem que aquestes no són acceptables. És del tot evident que el gran trasbals que suposa per als usuaris/es supera en molt les molèsties raonables que tothom entenem que s’han d’assumir davant d’unes obres necessàries.

Critiquem:

  • La gran complexitat en les combinacions que s’ofereixen, amb canvis modals obligats que són difícils d’entendre per a moltes persones usuàries, especialment per a aquelles que, per la bretxa digital, no tenen accés a indicacions on-line.
  • A aquestes molèsties cal sumar les deficiències que han expressat diversos col·lectius de persones amb problemes de mobilitat.
  • Les solucions implantades comporten una pèrdua excessiva de temps, a voltes superior als 30 minuts. S’ha de posar en valor el cost d’aquest temps, que afecta 362.139 viatgers diaris de mitjana i que de fet comporta en la majoria dels casos un augment de la jornada laboral. Cal senyalar el caràcter popular dels barris afectats.

Creiem que la planificació d’aquestes obres hagués hagut de ser compartida amb els agents socials per consensuar les alternatives més idònies.

Per exemple, donat que les obres no tenen una urgència imperiosa, ens preguntem si no hagués estat millor desdoblar-les en dues fases: de Fondo a Fabra i Puig durant aquest mes d’agost i durant l’agost del 2020 haver programat la resta fins al Clot. Això hauria reduït l’afectació en ser període vacacional.

Aquesta opció també permetria oferir l’alternativa clara d’una llançadora bus, que en aquest cas hagués estat viable en ser entre punts molt més propers.

En canvi, el que ara proposa TMB són dues llançadores que deixen un espai entremig sense cobrir i un seguit de possibilitats mal resoltes que provoquen un autèntic caos i la sensació creixent que el que es vol és que cadascú s’espavili com pugui. La PTP (Promoció del Transport Públic) analitza molt bé les alternatives de TMB en el seu comunicat.

Des de la Favb veiem totalment justificat el malestar que expressen les persones usuàries d’aquest servei públic. Degut a aquest guirigall, agreujat per l’onada de calor que fa que les marquesines del busos no siguin suficient per fer ombra a tanta gent que s’hi acumula en les hores punta, fins i tot coneixem casos d’usuaris del metro que han tornat a agafar el cotxe.

Demanem a l’administració que busqui urgentment solucions!

Favb.cat