Tel.: (+34) 93 412 76 00

La Favb davant el conflicte del Metro

Un dilluns darrere un altre, la vaga del Metro de Barcelona afecta la vida quotidiana de milers de persones. Habitualment la Favb no entra a valorar aquest tipus de conflictes laborals, però donada la durada i la incidència d’aquest, creiem necessari fer unes reflexions:

Fer vaga és un dret de les treballadores i treballadors per aconseguir millores i condicions laborals dignes. Les vagues, com altres conflictes, trenquen la vida quotidiana i generen molèsties no només als seus participants. El moviment veïnal també fa sovint accions que poden ser malenteses, però que resulten necessàries per aconseguir drets.

En un conflicte que afecta el sector públic, que causa un impacte molt gran sobre molta gent, i sabent que els resultats de la vaga poden tenir impacte sobre el pressupostos col·lectius, les parts litigants no poden obviar que es tracta d’un conflicte que supera els seus interessos i que els obliga a tenir una actitud acurada en defensa d’un bé públic.

En concret, creiem que com a usuaris i ciutadans tenim dret a tenir una informació transparent dels termes del conflicte. De quins són els punts en litigi, de quins són els efectes dels possibles acords, de quines són les divergències que impedeixen un acord i de quines sortides es poden explorar.

Instem, per tant, les parts a que facin pública una informació exhaustiva que permeti entendre on estan els esculls i quines són les raons que impedeixen trobar una solució negociada. I ho demanem perquè fins ara aquesta informació no s’ha fet pública.

Les parts han de ser conscients que aquest conflicte laboral té un impacte en un servei cabdal per a la ciutat. Un servei cada cop més essencial per fer front als reptes generats per la contaminació i el canvi climàtic. Un conflicte que afecta la majoria de la població. I per tant, tenen l’obligació moral de proposar i explorar tots els camins que permetin acabar amb el conflicte. La qualitat de les polítiques públiques i dels moviments socials no depèn només dels seus resultats, sinó també de la qualitat de les seves accions. Per això, servidors i treballadors públics tenen el deure de realitzar un exercici responsable per trobar solucions.

Volem un millor transport públic. El necessitem. I sabem que aquest no és possible sense una gestió pública eficient i transparent. Sense bones condicions de treball. I per això creiem que es pot trobar una solució satisfactòria per a tothom.

El conflicte del metro és local. Però una part dels actors que l’expliquen no hi participen directament, doncs el finançament del transport públic depèn de l’Ajuntament, la Generalitat i l’Estat central. I per això recordem des d’aquí a les tres administracions el seu deure de treballar per fer del transport públic una qüestió prioritària.

Barcelona, 17 de juliol de 2017

Favb.cat