Tel.: (+34) 93 412 76 00

La Favb demana l’exclusió de Barcelona de la Golden Visa

La Favb fa arribar a tots els grups municipals que conformen el Plenari de l’Ajuntament de Barcelona la petició d’exclusió de Barcelona i la seva Àrea Metropolitana de la Llei 14/2013 anomenada Golden Visa.

El mercat immobiliari de la ciutat, en totes les seves variants, està patint cada cop més enormes tensions i increments de preus, tant de lloguer com de propietat. Lluny de poder considerar-lo un mercat lliure, el mercat de l’habitatge està intervingut i monopolitzat per la presència de les socimis, els qui s’acullen a les Golden Visa i d’altres societats patrimonials com les sicavs, que disposen de privilegis fiscals concedits per llei, un aspecte que pot ser considerat en primera instància tot un atemptat contra la lliure competència.

La Llei 14/2013, anomenada Golden Visa i aprovada el 2013 amb els vots del PP i CiU, permet que, amb una inversió de mig milió d’euros, es puguin aconseguir el permís de residència a l’Estat espanyol -mitjançant un procediment relativament senzill i àgil- i la lliure circulació per l’espai Schengen. Els anomenats “visats d’or” no requereixen ni tan sols residir a l’Estat i es concedeixen en 20 dies. Des que la llei va entrar en vigor, el govern espanyol n’ha concedit 14.801 a canvi d’una inversió immobiliària d’aquesta quantia o superior, sense que cap organisme de l’Estat fiscalitzi l’origen i el final d’aquests capitals. Catalunya, amb un 40% del total dels visats, ostenta el primer lloc del rànquing.

Les distorsions produïdes en els mercats de l’habitatge han produït una accelerada expulsió de la població del centre de Barcelona i la seva gentrificació a través de promocions d’habitatges de luxe. Ara mateix n’hi ha 70 de localitzades només a la Dreta de l’Eixample, prèvia compra entre el 2016 i el 2022 de finques senceres, el buidatge de veïns, la reforma i la subdivisió dels pisos. Posteriorment, es venen o es lloguen a preus extremadament superiors als que marca l’Índex de preus de la Generalitat de Catalunya. S’observa el mateix fenomen a altres barris de la ciutat, com el Gòtic, el Born, Sant Antoni i la resta de l’Eixample. Per les característiques dels mercats de l’habitatge, aquesta concentració de promocions de luxe es converteix en un dels motors dels increments dels preus de tot Barcelona i de l’Àrea Metropolitana.

És pels motius exposats que la Favb reclama a tots els grups municipals que el Plenari de l’Ajuntament de Barcelona porti a terme la petició al govern de l’Estat de modificació de la Llei 14/2013 per excloure del seu àmbit d’aplicació la ciutat de Barcelona i la seva Àrea Metropolitana.

Aquesta iniciativa estaria en la línia d’altres ciutats europees més avançades, com Amsterdam, Lisboa o Porto, i de països com el Canadà, que ha aprovat una llei, en vigor des de l’1 de gener del 2023, per la qual es prohibeix la compra d’immobles residencials als no canadencs durant dos anys, exclosos els refugiats i els residents permanents.

La ciutat de Barcelona ha d’aturar l’expulsió de veïnes i veïns dels seus barris i ha de garantir l’accés i el dret a l’habitatge.

Favb.cat