Tel.: (+34) 93 412 76 00

La Favb demana que el 25% del pressupost de salut es destini a l’atenció primària

La Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona (Favb) va demanar per carta al president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonés, que el 25% dels pressupostos de salut que s’han d’aprovar es destini a l’atenció primària. La missiva, que a dia d’avui, 16 de desembre, encara no ha tingut resposta, reivindica una “assistència de qualitat i equitativa”, que “només es pot dur a terme des del sistema públic”. Per això també exigeix “revertir les privatitzacions dutes a terme els últims anys i promocionar el servei públic i la seva qualitat”.

La carta, redactada per la Comissió de Salut de la Favb i signada per la presidenta de la Federació, Ana Menéndez, recorda que cal “tenir professionals suficients de totes les categories per atendre a la població assignada en tot el que especifica la cartera de serveis”, disposar d’uns “espais físics adequats a les necessitats i on es pugui donar una atenció digna” i “millorar la coordinació de l’atenció primària amb hospitals, salut mental, rehabilitació i serveis socials, per facilitar la vida als usuaris i reduir les llistes d’espera quirúrgiques, per a proves i per a visites”. També demana “acabar amb la contractació d’empreses privades per fer tasques que el sistema públic pot fer”, entre d’altres mesures.

Text íntegre de la carta

Molt Honorable Sr. Pere Aragonès i García
President de la Generalitat de Catalunya

Benvolgut president Aragonès,

Ens dirigim a vostè perquè els pressupostos que s’han d’aprovar recullin les demandes que reivindiquem des de fa anys per al sistema sanitari, i més concretament per a l’Atenció Primària. Igual que altres moviments en defensa del sistema sanitari públic reclamem que es destini el 25% del pressupost de salut a l’Atenció Primària.

Aquest 25% s’ha de destinar a:

 • Tenir professionals suficients de totes les categories per atendre a la població assignada en tot el que especifica la cartera de serveis, incloent l’atenció en el seu domicili, tant en moments puntuals com en l’atenció al final de la vida.
 • Millorar l’accessibilitat i la presencialitat als centres.
 • Permetre la longitudinalitat, el desenvolupament de l’atenció comunitària i la prevenció.
 • Aquesta atenció ha d’incloure les persones que viuen en residencies assistides o en llars tutelades, que tenen el mateix dret que la resta a tota la cartera de serveis.
 • Uns espais físics adequats a les necessitats i on es pugui donar una atenció digna.
 • Acabar amb la contractació d’empreses privades per fer tasques que el sistema públic pot fer, i realitzar auditories de les empreses que s’han contractat fins ara, per determinar el grau de compliment de les tasques per a les quals van ser contractades.
 • Evitar la segmentació i disgregació de la cartera de serveis d’Atenció Primària (pediatria, ASSIR, PADES, EAR, ESIC, odontologia, podologia, etc.).
 • Millorar la coordinació de l’Atenció Primària amb Hospitals, Salut Mental, Rehabilitació i Serveis Socials, per facilitar la vida als usuaris i reduir les llistes d’espera quirúrgiques, per a proves i per a visites.
 • Fer un ús racional de les noves tecnologies, utilitzant-les en casos puntuals, promocionant la relació personal i l’empatia usuaris-serveis.
 • Incidir en els determinants de la salut i lluitar contra la iniquitat en l’accés als serveis sanitaris.
 • Impulsar la creació de consells de participació en tots els centres per millorar els serveis i incidir en el bon funcionament.

Per al sistema sanitari català en general demanem atendre les necessitats de salut pel que fa a la prevenció i l’assistència de qualitat. Considerem que aquesta assistència de qualitat i equitativa només es pot dur a terme des del sistema públic. S’han de revertir les privatitzacions dutes a terme els últims anys i promocionar el servei públic i la seva qualitat.

Atentament,

Ana Menéndez
Presidenta de la Favb
Comissió de Salut de la Favb

Barcelona, 2 de desembre de 2021

Favb.cat