Tel.: (+34) 93 412 76 00

La Favb i la Plataforma Barris de Muntanya, contra les afectacions d’habitatges a Collserola

Aquesta setmana l’Àrea Metropolitana de Barcelona va aprovar provisionalment el PEPNat de Collserola i, en paral·lel, la Modificació del Pla General Metropolità (MGPM).

Al nostre entendre, el PEPNat és un instrument important per a la preservació i millora del valor ecològic de la zona. També és important el desenvolupament d’un model d’ús públic del parc que al mateix temps permeti salvaguardar els valors naturals i el patrimoni històric construït.

No obstant, el PEPNat s’assenta sobre uns precedents que han produït una indefensió als habitants d’algunes zones, consolidant la separació entre parc natural i exterior, en una línia formalitzada per la Generalitat de Catalunya l’any 2010 que no contempla la suficient informació ni comunicació amb els veïns, en alguns casos feta sense lògica ni justificació i que sembla servir a interessos privats.

Les afectacions en l’àmbit administratiu de Barcelona són de 140 cases, sobre les quals pesa la condemna a una extinció diferida en el temps que pot durar 40 anys (a sumar 3 anys més des de l’aprovació del PGM del 1976). És a dir, la pretensió que les famílies continuïn vivint en un llimbs d’incertesa.

Davant de tot això, la Favb vol manifestar:

– La demanda de revisió de les línies de circumscripció del parc d’acord amb uns paràmetres objectius i pactats amb el moviment veïnal.

– Que en aquesta revisió es tingui en compte la història social de construcció col·lectiva d’unes barriades que existeixen, i del seu valor històric en la conservació de la natura que les circumda.

Estem d’acord que dita revisió no representi la pèrdua de cap hectàrea d’espai natural, i que aquest sigui compensat en la mida del possible.

– Som conscients que la regularització sense més dels habitatges podria donar origen a un cicle especulatiu sobre els mateixos, per la qual cosa demanem que la salvaguarda es correspongui amb interessos històrics o patrimonials, tal i com s’ha fet efectiu a la Font de la Guatlla.

– No estem en contra de l’aprovació provisional en la mida que garanteix la conservació de l’espai natural, però demanem a l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i al conjunt de les forces polítiques que integren l’Àrea Metropolitana de Barcelona la incorporació d’un annex en el redactat definitiu que expressi la necessitat d’una revisió dels límits del 2010 a l’entorn d’uns barems ecològics i socials i des d’una perspectiva no especulativa.

Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona

Plataforma Barris de Muntanya:
(Santa Maria de Vallvidrera-Mas Sauró, Mont d’Orsà de Vallvidrera, Horta, Can Rectoret, Mas Guimbau-Can Castellví, Parc de la Vall d’Hebron, Montbau, Torre Baró, Roquetes, Afectacions Urbanístiques de les Planes, Sant Genís dels Agudells, Font del Mont, Font del Gos i Sarrià).

Favb.cat