Tel.: (+34) 93 412 76 00

La Favb presenta al·legacions al reglament de Participació Ciutadana

La necessitat d’adequació de les vigents Normes Reguladores de la Participació Ciutadana ha estat una reivindicació històrica del teixit associatiu, amb l’objectiu d’apropar-se a una societat que avança, que es torna més complexa, més compromesa, i que exigeix més i millors models de participació en la presa de decisions del nostre govern local.

Fruit d’un procés de discussió col·lectiva del moviment veïnal que té, com pocs, un intens bagatge de relació amb l’administració -no sempre fluid i a cops conflictiu-, la Favb i 58 associacions de veïnes i veïns de Barcelona hem presentat en roda de premsa un document amb 48 al·legacions (que podeu descarregar en format pdf).

En elles valorem l’avanç important que suposa en aquesta normativa l’establiment de noves vies per a la participació a través de la iniciativa ciutadana, i la tensionem perquè s’apropi a la democràcia directa a través del compromís polític sobre el seu impacte.

Alhora creiem que cal ponderar adequadament la participació de les entitats en els òrgans de participació on es garanteixi que, en aquells que són més ben valorats per al ciutadania (Consells de barri i Audiències), el nombre de sessions no sigui en cap cas inferior a les que garantia la normativa anterior.

Un correcte funcionament d’aquests òrgans implica disposar d’informació completa i acurada amb antelació i convocatòries fetes amb suficient marge de temps. També concretem les mesures per tal que el retorn de les propostes o queixes ciutadanes tinguin un seguiment clar i es garanteixi la seva resposta.

El procés d’elaboració de les noves Normes va començar fa just un any, i en aquest temps s’han incorporat en el text diverses aportacions que ha fet la Favb conjuntament amb altres entitats del món associatiu, com el CAB o el CJB. També hi hem participat a través del Consell de Ciutat.

No obstant, per tal que les tres paraules claus de Participació, Transparència i Proximitat siguin una realitat, les associacions veïnals hem vist del tot necessari presentar-hi aquestes al·legacions, a la vegada que trobem imprescindible que la normativa vagi acompanyada d’una voluntat política real i de la dotació dels recursos adients.

Favb.cat