Tel.: (+34) 93 412 76 00

La Favb reclama set mesures immediates per millorar l’Atenció Primària a Barcelona

Volem una sanitat pública i de qualitat, per això no permetrem que continuï el desmantellament i la pèrdua de prestigi del sistema sanitari públic del què som titulars.

La pandèmia ha demostrat la necessitat d’un sistema sanitari fort, proper i al servei de la comunitat. Esperàvem un compromís efectiu dels responsables que aparentment es mostraven disposats a reforçar el sistema, “preocupats” pel deteriorament que detectaven. No ha estat així, la nova normalitat no preveu millorar res. La nova normalitat promou la desmotivació creixent dels professionals, un creixement molt important de les assegurances privades i que els usuaris abandonem la lluita, podríem dir quasi ancestral, per un sistema públic de salut de qualitat al què tenim dret i que no permetrem ens robin.

Els veïns i veïnes de Barcelona no ens quedarem com a espectadors davant l’enèsim intent de desmantellar el sistema sanitari públic. No consentirem que el responsable de Salut admeti que hi ha hagut un augment de l’assegurament privat, passant d’un 25% al 32% en els últims quatre anys a Catalunya, i no posi els mitjans necessaris per garantir que la població sigui atesa com es mereix, com és la seva obligació.

Davant dels problemes més greus detectats a l’Atenció Primària, exigim set mesures concretes que haurien de dur-se a terme de forma immediata:

Augment del pressupost

S’ha d’augmentar el pressupost destinat a sanitat, sobretot a l’Atenció Primària, amb un mínim del 25% del total que s’ha de dedicar a les activitats que li són pròpies, a l’atenció propera de la comunitat. Aquest pressupost, l’ha d’acompanyar un pla d´enfortiment i consolidació de l’AP amb criteris integradors per tal de poder revertir al màxim el fraccionament de serveis.

Increment de les plantilles

Increment de plantilles de totes les categories professionals per poder atendre la població assignada en tot el que especifica la cartera de serveis, incloent pediatria, atenció en el domicili i a les persones que viuen en residències, tant en moments puntuals com al final de la vida.

Millora de l’accessibilitat i presencialitat als centres

S’han reduït molt les visites presencials, que en molts centres no arriben al 50%. És necessari millorar l’accessibilitat i la presencialitat als centres d’Atenció Primària per permetre el desenvolupament de l’atenció comunitària i la prevenció. S’ha de restablir la relació professional-usuari. S’ha d’erradicar la imatge lamentable de les cues al carrer.

Ús racional de les noves tecnologies

S’està fent un ús excessiu d’atenció telefònica i telemàtica. Exigim es faci un ús racional de les noves tecnologies, utilitzant-les en casos puntuals, promocionant la relació personal i l’empatia usuaris-serveis. És imprescindible treballar per minimitzar l’escletxa digital que afecta els més vulnerables.

Garantir uns espais físics adequats per als centres

La majoria dels centres d’Atenció Primària de la ciutat no reuneixen les característiques físiques necessàries. S’han de garantir uns espais físics adequats a les necessitats. Cal la revisió de tots els centres, millorant els seus espais i accelerant la construcció de nous centres on hagin quedat obsolets o insuficients, planificant-los atenent les noves necessitats.

Acabar amb la fragmentació i la disgregació de serveis

S’ha d’acabar amb la fragmentació i disgregació de la cartera de serveis d’Atenció Primària (pediatria, ASSIR, PADES, EAR, ESIC, odontologia, podologia, etc.), que les fan poc accessibles. La fragmentació i les llistes d’espera per accedir a moltes especialitats promouen l’assegurament privat.

Creació de Consells de participació a tots els centres

És inajornable la creació de Consells de participació en tots els centres de salut per incidir i col·laborar en la millora del seu funcionament. L’Administració està negant als usuaris el dret a la participació en la governança dels centres.

Fem de nou una crida als veïns i veïnes de la ciutat per no permetre als teòrics gestors públics que fomentin empreses privades i per defensar un sistema públic de salut que ha de continuar servint per millorar la vida de les persones.

Comissió de Salut de la Favb

Favb.cat