Tel.: (+34) 93 412 76 00

La Favb segueix dient no al Fòrum 2004

El mes de novembre de 2002 la Favb va emetre un comunicat on es desvinculava de la preparació del Fòrum 2004. Aquesta decisió va estar precedida de diverses reunions amb les associacions de veïns i ratificada en l’última assemblea del mes d’abril de 2003.

Les raons que dèiem llavors continuen sent plenament vàlides en el dia d’avui. Creiem oportú, però, recordar-les i actualitzar-les donada la pressió que les administracions i els mitjans de comunicació estan fent a favor d’aquesta celebració. Tot això no treu, com dèiem en el nostre comunicat, que respectem l’opció que altres entitats i organitzacions prenguin de cara al Fòrum 2004, però també amb la mateixa llibertat opinarem nosaltres sobre tot el que es vagi fent.

Una de les raons més importants que seguim dient és que les institucions que avalen el Fòrum 2004 (Ajuntament, Generalitat i Govern Central) fan poc creïble que els objectius de pau, sostenibilitat i diversitat cultural siguin assumits de forma autocrítica pels mateixos que les posen a debat. Com es pot parlar de pau, per exemple, sense qüestionar-se l’actitud del govern del PP davant la guerra d’Iraq? O les altres administracions en temes referents a medi ambient o immigració?

Per altra banda, les empreses patrocinadores, entre les que figuren multinacionals que han provocat situacions contràries a les que propugna el Fòrum, difícilment permetran que els actes tinguin un contingut que qüestioni o faci perillar els seus interessos.

En aquest sentit continuem pensant que el Fòrum 2004 ha estat el pretext per impulsar unes reformes urbanístiques que contribueixen a imposar un model de ciutat si més no discutible. Davant de les grans obres, cal recordar que encara queden 3.762 habitatges afectats per aluminosi, -la patologia es va detectar el 1990-, i alguns amb data d’acabament al 2009.

Els més de 2.000 milions d’euros (332.000 milions de pessetes) destinats a infraestructures són difícilment explicables, a excepció del barri de La Mina, si es comparen amb els recursos que les administracions públiques dediquen a solucionar els problemes d’habitatge, equipaments, educació i convivència que té la ciutadania.
Ens preocupa molt el pressupost que es destini al Pla d’Actuació Municipal de la ciutat de Barcelona, doncs aquest pot quedar hipotecat per les despeses del Fòrum.

En quan als 360 milions d’euros (59.000 milions de pessetes) que costarà l’organització dels actes, cal recordar que una tercera part s’ha de cobrir amb la venda d’entrades i les altres dues, a repartir entre les administracions i empreses patrocinadores.

Tota aquesta abundància de milions d’euros contrasta amb la tradició organitzativa i de debat que tenen el Fòrum Social Mundial i el seu homòleg Fòrum Social Europeu, on amb molts menys recursos, han aconseguit ser un punt de referència mundial abordant el fenomen de la globalització.

Considerem que no s’ha acabat d’engrescar la ciutadania. La nostra proposta consistia en implicar els barris i les entitats més representatives amb un procés participatiu que anava de baix a dalt i amb dos anys d’antelació a l’inici de la celebració.

No dubtem que el Fòrum 2004 pot ser un èxit d’espectacle i propaganda, sobretot si els mitjans de comunicació s’hi aboquen, però nosaltres optem pel treball quotidià i més proper a les persones que ens envolten.

Barcelona, novembre de 2003

Favb.cat