Tel.: (+34) 93 412 76 00

La prohibició de la prostitució no l’erradicarà, però sí que augmentarà la vulnerabilitat de les dones

Des de la Vocalia de Dones de la Favb volem manifestar la nostra més ferma oposició a les intencions de l’Ajuntament de Barcelona, en connivència amb el grup municipal del PP, de vetar la prostitució als carrers de la ciutat, endurint tot un seguit d’articles de l’ordenança de civisme.

Aquestes mesures contradiuen el compromís adquirit pel senyor Trias davant la nostra Federació, assegurant-nos que donaria un tractament social i humanista -i no pas repressiu- a les dones en situació de prostitució. L’augment del pressupost destinat al servei municipal ABITS, que brinda suport jurídic, assistencial i de formació a aquest col·lectiu, feia pensar que hi hauria efectivament un avenç en aquest sentit. Les successives batudes policials al Raval i, ara, aquest gir coercitiu, apunten en un sentit contrari i totalment negatiu.

Les dones que es veuen abocades a fer carrers a la nostra ciutat -essencialment estrangeres procedents de regions econòmicament deprimides- representen un col·lectiu especialment vulnerable, sovint sotmès a situacions de violència extrema per part de xarxes proxenetes, pobresa o marginalitat. Es tracta, doncs, d’una franja de població que requereix una especial protecció per part de les administracions públiques. Per contra, una actuació municipal que expulsi aquestes dones de l’espai públic, criminalitzant-les, només pot augmentar la seva vulnerabilitat, fent-les inaccessibles als serveis i associacions que les donen suport.

La nova orientació municipal és tan hipòcrita com antisocial i insolidària. Lluny d’eradicar la prostitució, només farà que tornar-la més clandestina, més sòrdida encara i més fèrriament controlada pel crim organitzat. Es tracta d’una política d’aparador destinada a vendre la imatge d’una Barcelona “fashion”, amagant la seva misèria social en lloc d’abordar-la amb coratge i generositat.

Barcelona, 22 de març de 2012

Favb.cat