Tel.: (+34) 93 412 76 00

L’Ajuntament deixa caducar els expedients de retirada de terrasses contra 33 establiments

La Favb, les associacions veïnals de Barcelona i altres col·lectius veïnals de la ciutat denunciem des de fa anys l’incompliment reiterat de l’Ordenança de Terrasses i l’abús en l’ocupació de l’espai públic per part d’alguns sectors de la restauració. Aquests abusos comporten la privatització de l’espai públic i afecten greument el dret al descans, el dret a la inviolabilitat del domicili i altres drets fonamentals del veïnat de les zones més saturades.

El moviment veïnal també ha demanat aplicar en la seva totalitat el règim sancionador de l’ordenança, advertint que les multes no eren suficients i que hi havia 15 articles de l’Ordenança de Terrasses que no s’aplicaven mai. En casos de reiteració, calia revocar, no renovar automàticament llicències de terrassa i fins i tot afectar l’activitat.

Arran de la pressió veïnal, l’Ajuntament va anunciar al març la no renovació de la llicència de terrassa a 33 establiments de Ciutat Vella que acumulaven més de cinc expedients de sancions greus o molt greus. Són 33 establiments altament incomplidors, concentrats sobretot en zones molt turistitzades, com ara la Rambla, els porxos de la Boqueria, la plaça de Sant Josep Oriol, el passeig de Joan de Borbó o el passeig del Born, entre d’altres. Aquests expedients suposaven, per primer cop, l’aplicació de l’article 49 de l’Ordenança:

“Article 49. Renovació 2. L’Ajuntament pot denegar la renovació automàtica de les llicències en els supòsits següents: a) Si s’han iniciat procediments per molèsties de soroll o d’altres derivats de l’activitat. b) Si s’observa un incompliment reiterat de les condicions de la llicència principal o accessòria. c) Si s’ha iniciat un procediment sancionador per l’incompliment de les condicions de la llicència principal o de la terrassa per falta greu o molt greu.”

Avui ja haguessin hagut de fer-se efectives les mesures, un cop transcorregut el temps del període d’al·legacions.

Aquesta setmana, i a pregunta de la Favb i les associacions veïnals sota-signants, el regidor del Districte de Ciutat Vella, Albert Batlle, ha confirmat que aquests expedients “han caducat”. Considerem que aquest és un fet gravíssim de deixadesa institucional i de falta de respecte cap al veïnat i cap a la institució, en especial cap als tècnics i inspectors municipals. No és habitual ni normal, ni sembla creïble que no sigui intencionadament, que es deixin caure expedients de disciplina municipal per incompareixença de l’Administració. Podríem parlar, fins i tot, de suposada prevaricació.

Mentre l’Ajuntament es vanta d’“endreçar” la ciutat i d’augmentar el nombre d’efectius policials i els imports de les sancions per l’Ordenança de Civisme, deixa caure mesures disciplinàries a negocis que incompleixen greument i reiteradament les ordenances municipals i que posen en joc els drets del veïnat i el dret a la ciutat. La vara de mesurar del Consistori, doncs, sembla diferent amb els més febles i amb els més forts.

Les associacions sota-signants i la Favb exigim:

– La compareixença pública de l’alcalde Jaume Collboni i el regidor de Ciutat Vella Albert Batlle, a fi d’aclarir els motius pels quals s’han deixat caducar els mencionats expedients.

– La incoació amb caràcter d’urgència de nous expedients de no renovació de la llicència a aquests establiments, adduint les faltes comeses i ja expedientades.

– Revisar l’aplicació a d’altres establiments que els darrers mesos han rebut sancions similars a les d’aquests establiments, per tal que s’apliqui el mateix criteri de retirada de la llicència.

Associació de Veïnes i Veïns del barri Gòtic

Associació Veïnal del Casc Antic

Associació Xarxa Veïnal del Raval

Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona (Favb)

Favb.cat