Tel.: (+34) 93 412 76 00

L’emergència climàtica requereix polítiques de gran impacte

Fa temps que sabem que el nostre planeta pateix un escalfament global i un canvi climàtic provocat pel nostre model de producció i consum. Fa també molt de temps que a la nostra ciutat els nivells de contaminació atmosfèrica superen sistemàticament tots els límits raonables. Els darrers mesos, les veus que alerten sobre els perills d’aquestes situacions s’han multiplicat i han aparegut nous moviments socials, especialment protagonitzats pels joves, que reivindiquen solucions i canvis d’orientació importants.

Fa uns dies, a l’Ajuntament de Barcelona se celebrava una cimera amb una forta participació d’entitats socials on es va presentar un nou paquet de mesures i es varen sentir moltes veus crítiques amb la situació i la manca de respostes contundents. I mentre, les elits econòmiques segueixen defensant la inversió en noves infraestructures – com són l’ampliació de l’aeroport i les noves terminals de creuers al port – que tindran com a efecte agreujar la situació.

La contaminació i el canvi climàtic provoquen molts impactes negatius. En el pla més immediat, la contaminació local està en l’origen de l’agreujament de moltes malalties. En el pla més general, el canvi climàtic té implicacions sobre un gran nombre de qüestions – l’agricultura, el cicle de l’aigua, el desplaçament forçat de poblacions senceres, la biodiversitat, etc. – i se suma a tots els altres processos que generen una veritable “crisi ecològica”. La forma com es faci front a aquest problema té, a més, moltes implicacions socials en l’ocupació, les desigualtats o l’accés a béns i serveis bàsics. Podem optar per solucions que garanteixin el benestar de tothom o per un model que garanteixi a una minoria social un mode de vida depredador que es negarà a la resta. Per això, ens calen solucions que vagin al fons dels problemes i, a la vegada, estiguin orientades a garantir el benestar del conjunt.

Sabem que no és fàcil. El nostre estil de vida i la nostra organització social porten una inèrcia que ens pot conduir a la catàstrofe. Hem de fer un debat ciutadà profund sobre les alternatives i les seves implicacions en tots els àmbits per trobar les millors respostes. I cal que es posin en marxa aquelles polítiques que és evident que poden donar bons resultats. En aquest sentit, tenim la sensació que falta determinació per encetar polítiques que es poden pensar impopulars (o que xoquen amb els interessos de poderosos grups econòmics, amb els prejudicis d’alguns sectors influents). I, per això, pensem que aquestes mesures i aquest debat només es duran a terme si una enorme mobilització social, una gran participació ho exigeix.

Per això, la FAVB fa una crida a les A.V., entitats i població en general a activar-se pel clima i per una resposta socialment i ecològicament justa. I, per això, també ens sumem a la convocatòria de vaga general pel clima del dia 27 de setembre.

Favb.cat