Tel.: (+34) 93 412 76 00

Les AV de Sant Martí elaboren un document estratègic per al districte

Les associacions de veïns i veïnes del districte de Sant Martí han elaborat juntament amb la Favb el document Sant Martí de Provençals: Un projecte veïnal de ciutat i convivència en el segle XXI.

Es tracta d’un relat i alhora una diagnosi compartida del districte de Sant Martí que rebel·la les carències i desigualtats entre els barris i respecte de la ciutat.

Amb aquesta iniciativa el món veïnal de Sant Martí reivindica les singularitats dels barris de l’Eix Besòs, les seves servituds urbanístiques i mancances socials, alhora que destaca els eixos i elements urbanístics estructurants, i les traces socials i culturals que, malgrat la diversitat dels barris que el composen, fan de Sant Martí un territori amb identitat i amb un projecte de ciutat i de convivència.

El document va ser presentat al regidor David Escudé acompanyat del gerent i consellers tècnics aquest mes de febrer, en el marc del període de conformació del Pla d’Actuació de Districte (PAD) i del Pla d’Inversió Municipal (PIM). Aquest relat compartit és doncs una reivindicació que es concreta en 15 demandes prioritàries per al districte, que van des de remodelar el pont del carrer de Santander, urbanitzar la Gran Via com a carrer de ciutat desmantellant l’actual C31 o elaborar un pla actualitzat d’equipaments.

Les 15 associacions signants són: Sant Martí de Provençals, Front Marítim, Vila Olímpica, Bac de Roda, el Besòs, el Poblenou, Provençals de la Verneda, Diagonal Mar, Gran Via-Perú-Espronceda, la Pau, Paraguai-Perú, la Palmera centro, Maresme, la Verneda Alta, Via Trajana i Bogatell i la FAVB (Federació Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona).

Podeu descarregar-vos el document en format pdf des d’aquesta mateixa notícia.

Favb.cat