Tel.: (+34) 93 412 76 00

Les AV, preocupades pel deteriorament de la participació

Aquest comunicat és el resultat d’un treball desenvolupat per la FAVB per avaluar l’impacte de la pandèmia en el funcionament del moviment veïnal. S’ha realitzat una enquesta a totes les associacions veïnals federades i s’ha mantingut una roda de reunions amb les de cada districte.

Som conscients que hem viscut, i encara no s’ha acabat, un període inèdit que entre altres coses, ha creat greus dificultats pel funcionament normal tant de les AV com de la pròpia administració. Ens hem hagut d’adaptar a formats de reunions digitals que limiten el debat i, pel que fa a les AV, dificulten les relacions amb el veïnat. Especialment totes aquelles activitats que suposen necessàriament una interacció directa.

Malgrat aquesta situació, les AV s’han sabut adaptar a aquest nou marc. La majoria han mantingut una vida interna normalitzada, han participat a les xarxes solidàries que han sorgit a molts barris i han seguit treballant per les reivindicacions dels barris. S’ha fet el que era possible dins les dificultats de la situació.

Ara que encarem un nou escenari, més optimista, volem expressar la preocupació de la majoria d’AV –així com de la pròpia FAVB- pel que vivim com un deteriorament de la participació. És obvi que el pas al format digital de consells de districte, consells de barri i altres reunions, ha reduït les possibilitats d’intervenció i debat, ha debilitat el diàleg. Entenem que ha estat un peatge a pagar per la situació de pandèmia, però considerem que és hora de retornar a formats més participatius.

Més enllà d’aquesta participació formal detectem, però, un deteriorament d’altres pràctiques que són imprescindibles perquè existeixi una relació fluïda entre l’Ajuntament, les Administracions i el veïnat. Ens referim a les moltes reunions dedicades a analitzar problemàtiques concretes, a discutir projectes, a avaluar el què s’està fent. En aquest sentit, detectem una davallada de l’activitat, un retard a l’hora de donar respostes, un pes excessiu del temps dedicat a presentar les propostes de l’administració en detriment del diàleg i la reflexió compartida. També d’un alentiment dels projectes, d’una manca de respostes a qüestions on s’han superat els terminis. Una frenada en els processos de diàleg i participació que contrasta amb la velocitat que semblen haver pres les relacions de l’Ajuntament amb les entitats empresarials i que sovint plantegen propostes que afecten negativament a la vida quotidiana dels barris.

Considerem que ara, més que mai, és imprescindible desenvolupar un intens diàleg i una participació a diferents nivells per fer front a l’allau de problemes greus que té la ciutat, que pateixen els barris. És per això que reclamem tant a la Casa Gran com a cada districte que s’obrin canals efectius de relació amb urgència.

Barcelona, 21 de juny de 2021

Favb.cat