Tel.: (+34) 93 412 76 00

Les entitats del Pacte per l’Habitatge presentem a l’Ajuntament un projecte d’Oficina Antimobbing

El 16 de juliol de 2020 es va lliurar al Consell de l’Habitatge Social de l’Ajuntament de Barcelona el projecte de Centre contra l’Assetjament Immobiliari-Oficina Antimobbing (CCAI), amb el qual es concreta una de les propostes que havíem posat sobre la taula les 12 entitats socials firmants de la Crida a un pacte per a l’Habitatge 2020-2030.

Aquest projecte consensuat és un document obert que plategem com a punt de partida per a la creació d’un grup impulsor, format per les entitats i les institucions interessades.

Amb l’objectiu de pal·liar un dels dèficits més importants en matèria de defensa del dret constitucional a l’habitatge, el CCAI vol ser un centre de referència i de gestió comunitària entre les entitats socials i l’Ajuntament a l’entorn de les problemàtiques de l’habitatge.

Entre les finalitats d’aquest centre estan la d’oferir assessorament jurídic, administració de la justícia gratuïta, mediació i prevenció en els conflictes, la inspecció i trasllat de sancions, el suport jurídic per a iniciatives legislatives, així com una funció centralitzadora i de confluència de totes les activitats vinculades a l’habitatge, d’intercanvi d’idees i centre de cultura sobre l’habitatge i processament de dades.

No és la primera vegada que es produeix a la nostra ciutat aquest tipus de demanda, de fet el 2003 ja va existir una Oficina Antimobbing i una Fiscalia especialitzada el 2008, que van ser criticades per totes les entitats socials.

Avui reprenem aquesta demanda des d’una òptica molt diferent, amb un model de gestió social d’un nou equipament que ha de servir per afrontar el nou context en la crisi de l’habitatge.

A la reunió amb el grup de treball municipal s’ha reprès també la demanda per impulsar les taules d’habitatge obertes per districtes i s’ha reclamat resoldre una carència municipal important, que és la inexistència d’un tècnic de districte especialitzat en habitatge, tal i com ara mateix existeixen per a altres sectors com la sanitat, esports, educació, etc. L’habilitació d’aquest nou tècnic ha de servir per establir ponts amb els col·lectius afectats i fer el seguiment dels conflictes que preveiem tindran un increment considerable a causa de la situació excepcional de la Covid-19 i la crisi econòmica conseqüent.

Les 12 entitats signants de la Crida a un Pacte per a l’Habitatge 2020-2030 continuem treballant per la regulació del conjunt del mercat de l’habitatge, els necessaris canvis legislatius i la defensa dels afectats pels preus dels lloguers. Com podem constatar, ni tan sols en una situació de crisi greu es veu alterada la balança entre l’oferta i la demanda, i la població afectada es veu condemnada a seguir pagant uns lloguers que superen ja el 100% del salari mínim.

Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona, Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, Fundació Arrels, Entre Pobles, ECOM, Observatori DESC, APIP_ACAM, PAH Barcelona, Aliança contra la Pobresa Energètica, Sindicat de Llogateres, CCOO, UGT

oficina_antimobbing