Tel.: (+34) 93 412 76 00

Llums i ombres en el projecte de transformació de les Glòries

Les associacions veïnals de Poblenou, Fort Pienc, Sagrada Família i Clot-Camp de l’Arpa volem informar resumidament sobre alguns temes de la transformació de Glòries que han estat protagonistes en els últims temps:

Participació veïnal: des de 2007 mai s’ha complert del tot el què diu el Compromís per Glòries (CxG), però hi havia un mínim acceptable de reunions, informació i participació. Des de fa més de dos anys s’ha anat a pitjor i ara, amb la pandèmia, alguna vegada s’ha arribat a nivells inacceptables. Amb pandèmia o sense, si hi ha voluntat política, hi pot haver plena participació establint els mecanismes adequats. Reclamem que es faci així a partir d’ara i en tots els aspectes i temes.

PMU privat (per sota de Consell de Cent): Dimarts 12 se’ns va informar telemàticament dels principals aspectes de com volien aprovar-lo, però no se’ns va enviar el text fins l’endemà i dijous ja ho van aprovar sense esperar l’opinió de les AV. Ho trobem inacceptable i més tenint en compte que les AV havíem presentat al juliol un document al respecte, amb propostes constructives, que no s’ha contestat durant tots aquests mesos. El PMU que han aprovat és molt important, amb temes que es milloren (alçades menors a Diagonal-Castillejos, ubicació final per a l’Escola Gaia) al mateix temps que es compliquen bastant més altres que ja ho eren (edificis de la finca Sòcol-Ona). A més, es deixa sense garantir del tot una nova ubicació per al Centre Integral de Formació Professional-CIFP que havia d’anar a la Fàbrica dels Paraigües. Amb treball conjunt i lleial en aquests mesos s’hagués pogut trobar ja solucions consensuades, cosa que i no s’ha fet.

Equipaments de barri: l’Ajuntament sempre parla d’equipaments de barri, però la realitat és que d’uns 15 que preveia el CxG, només n’hi ha 3 o 4 de fets. En canvi, sí que han tingut voluntat política i diners per invertir moltíssim més en els equipaments de ciutat. I ara ens trobem que als PAD-PAM-PIM 2020-2023 inicials no hi consten ni inversions ni compromisos concrets que garanteixin que els equipaments de barri més urgents i viables es facin en aquest mandat. Reclamem, i reclamarem amb força, que en l’aprovació definitiva d’aquests plans s’hi inclogui com a mínim:

– Consensuar les modificacions necessàries i els projectes per als equipaments de l’entorn: Farinera: auditori-cinema, casal de joves i residència+centre de dia, i inici de les obres dels equipaments municipals.
– Consensuar el projecte de la Fabrica del Sucre i inici de les obres de l’equipament.
– Consensuar el projecte de poliesportiu Poblenou-Fort Pienc i començar les obres.
– Consensuar el projecte i començar les obres del CAP Fort Pienc i de l’equipament residencial per a gent gran que hi ha d’anar a sobre.
– Consensuar el projecte per la zona Sòcol/Ona que inclogui el CIFP, habitatge públic de lloguer de gestió directa que vindria del PMU i l’habitatge dotacional de gestió pública que hi càpiga. Reclamem que el procés per consensuar i tramitar aquest projecte segueixi el mateix ritme que el del PMU privat.

Per altra banda, reivindiquem signar un nou compromís per escrit sobre els equipaments de barri que inclogui tots els del CxG encara no fets i que concreti la localització i superfícies, terminis dels projectes, terminis i quantificacions aproximades de les inversions. Aquest compromís actualitzat i signat s’hauria d’aprovar en una comissió de seguiment de veritat i en el plenari municipal.

Habitatge: dels més de 1.500 pisos de tot l’àmbit Glòries, ja se n’han fet centenars de venda, però encara cap de lloguer públic de gestió directa que són els que socialment es necessiten.
– Les AV estem treballant el Pacte per Habitatge Públic a Glòries que calcula que se n’hi poden fer uns 600 o 700 pisos d’habitatge públic de lloguer de gestió directa (HPLLGD) si l’Ajuntament hi dedica totes les seves finques edificables i els seus drets.
– A l’Illa Glòries es va acordar que el 80% serien HPLLGD, però ara volen que només ho sigui el 53%. Reclamem que, com a mínim, ho sigui el 80% pactat.
– Al PMU es parla de 200 pisos “protegits” (com es feia fa 20 anys), però se’n hi poden fer quasi 300 de HPLLGD si s’esgoten totes les vies possibles. Això és el que, ara i en el futur, socialment es necessita i és el què reivindiquem que es faci.

Fins aquí els temes que considerem més urgents d’explicar avui. Al final del document n’hi ha d’altres també importants, però que aprofundirem en l’acte i la roda de premsa que farem al mes de març, coincidint amb el 14è aniversari del Compromís per Glòries.

Per acabar, volem anunciar que demà dimarts 19 de gener demanarem una reunió urgent amb la segona Tinenta d’Alcaldia per debatre bé, en igualtat de condicions, la possible inclusió dels anteriors punts en els plans PAD-PAM- PIM d’aquest mandat.

Altres temes:

MOBILITAT:

– Reclamem una reunió immediata per parlar del pla de mobilitat de tota la zona que ha de garantir que les contaminacions estaran sempre per sota dels límits marcats per l’OMS a tot arreu.
– El túnel ha de ser d’entrada (tal com es va acordar) de dos carrils per a cotxes i un carril per a busos. El pla de mobilitat ha d’incloure més busos interurbans i millorar el carril Bus sense incrementar el trànsit de cotxes en altres barris.

TRAMVIA:
– Reclamem participar de veritat en tots els projectes relacionats.
– Hi ha molts anuncis polítics, però falta signar el conveni amb l’empresa Tram que garanteixi la connexió i que no doni més beneficis a privats amb inversió pública.

CONTAMINACIONS:
– Exigim mesurament continu de les contaminacions a les dues boques dels túnels, que les dades es reflecteixin directament en pantalles públiques i que comportin una gestió activa del trànsit.

PARC:
– Fins ara no hem pogut participar en els projectes definitius de les zones que queden per fer. Reclamem poder fer-ho de forma immediata.
– Volem que el parc pugui ser una Canòpia de veritat d’aquí 10 o 20 anys. Amb “retallades” en l’arbrat previst no ho podrà ser. Reivindiquem posar-hi més arbres i que se substitueixen els morts.
– Reclamem una reunió sobre la part ja feta per parlar de millores, manteniment, gespa, etc.

OBRES DE LA SUPERFICIE DE GRAN VIA:
– Han dit que les obres començarien al tercer trimestre de 2023. No és acceptable de cap manera perquè la previsió era acabat al segon trimestre de 2022 i, com a molt, podríem acceptar començar a mitjans de 2022.

COBRIMENT DE LES VIES DE RENFE (Meridiana Sud):
– Cobriment amb zona verda de les vies de Renfe (entre els carrers Zamora i Àlaba) d’acord amb l’acordat i previst a la MPGM 1999.

OBERTURA DEL CARRER PAMPLONA:
– Obertura del carrer Pamplona, entre Bolívia i Tànger, per millorar i descentralitzar la mobilitat de tota la zona.

Barcelona, 18 de gener de 2021

AV Poblenou, AV Fort Pienc, AV Sagrada Família i AV Clot-Camp de l’Arpa

Favb.cat