Tel.: (+34) 93 412 76 00

Manifest contra l’austeritat, per l’ocupació i per unes polítiques alternatives!

Avui les mobilitzacions recorren tota Europa en defensa de l‘ocupació i l’Europa Social. Centenars de milers de ciutadans i ciutadanes omplim els carrers de les ciutats europees reclamant unes polítiques alternatives i al servei de les persones, perquè:

REBUTGEM!!!

 • Les polítiques d’austericidi impulsades per la Unió Europea perquè generen atur i augmenten la pobresa i l’exclusió social de bona part de la ciutadania, posant en risc el model social europeu.
 • Les polítiques de retallades a Catalunya i a l’Estat, que empitjoren la qualitat dels serveis públics, mercantilitzen els drets socials i de ciutadania, i són injustes i inútils per generar ocupació i sortir de la crisi.
 • Uns pressupostos que, lluny d’estar al servei de les persones, pretenen imposar la reducció dels dèficits a qualsevol preu, violentant els drets de la ciutadania com l’educació, la salut, els serveis socials i l’atenció a les persones amb dependència.
 • L’actual model de governança europea que s’allunya del funcionament democràtic: La troika representa els interessos del poder econòmic i financer i no els de la ciutadania!

PROPOSEM!!!

 • Un nou model productiu i de distribució que persegueixi la plena ocupació, el progrés econòmic i social amb igualtat, així com la preservació del medi ambient. La derogació de la Llei d’estabilitat pressupostària de la Generalitat de Catalunya, que anteposa el pagament del deute al finançament dels serveis públics. Demanem una moratòria sobre el pagament del deute financer contret per la Generalitat, així com una auditoria pública que permeti analitzar-lo de cara a la seva reestructuració i a la denúncia de les condicions abusives o il·legítimes que pugui comportar aquest deute.
 • Priorització de la creació d’ocupació i la lluita contra l’atur. Aposta real per polítiques actives d’ocupació, garantia de la protecció social i econòmica de les persones en situació d’atur amb el desbloqueig immediat, com a primera mesura d’emergència, de les partides destinades a la renda mínima d’inserció. Desenvolupament de la Renda Garantida de Ciutadania en tant que resposta solidària de fons vers els creixents sectors de la població que es veuen abocats a una situació de pobresa sobrevinguda o es troben en risc d’exclusió social.
 • Recuperació dels drets laborals i socials arrabassats amb les reformes laborals; revisar i eliminar les retallades sobre condicions laborals del personal que treballa en l’àmbit públic; polítiques de suport als i les joves que evitin l’atur, la precarietat o l’emigració com a única sortida.
 • Sistema educatiu: una aposta clara per l’educació pública (recuperar ràtios anteriors, l’aportació GC a escoles bressol, les beques menjador, les subvencions a les AMPA; retirar increments taxes universitàries i FP; impulsar FP amb formació i pràctiques a empreses); fora la llei Wert i les retallades de plantilles!
 • Per un sistema nacional de salut públic, universal i equitatiu, que no discrimini col·lectius ni retalli prestacions sanitàries; finançat pels pressupostos públics; eficient i de qualitat, sense esperes evitables; no medicalitzat. Aturar el procés de mercantilització de la sanitat i la privatització dels serveis sanitaris; planificar l’oferta de serveis a cada territori amb participació real de professionals, treballadores i treballadors del sector i de la ciutadania.
 • Polítiques d’habitatge que garanteixin el dret a un habitatge digne on viure. Cal forçar la creació d’un parc d’habitatge social i la dació en pagament, i l’eliminació de la nova llei de lloguers i els seus desnonaments exprés!
 • Mantenir i ampliar les polítiques d’igualtat entre homes i dones. Les retallades en serveis socials i l’estat del benestar ataquen directament els avenços en matèria d’igualtat accentuant les iniquitats estructurals, relegant les dones a l’esfera privada i qüestionant la seva autonomia amb noves disposicions restrictives sobre el dret a l’avortament. Cal incorporar la perspectiva de gènere a les estratègies de sortida de la crisi!
 • Polítiques de joventut transversals que garanteixin els drets de ciutadania de la joventut. Estimular l’emancipació juvenil, combatent l’atur juvenil desbocat i la precarietat laboral existent, oferint possibilitats de retorn al jovent exiliat i promovent l’accés a l’habitatge amb el foment del lloguer social. Impulsar la participació social i política de joves a tots els nivells, recolzant activament l’associacionisme juvenil i reconeixent la seva contribució tangible al conjunt de la societat.
 • Polítiques de cohesió social que facin possible la igualtat d’oportunitats dels ciutadans i ciutadanes nouvinguts a Catalunya durant els darrers anys.
 • Recuperació del poder adquisitiu de les pensions, preservant el sistema públic de pensions. Garantir recursos i la implementació de la Llei de la Dependència.
 • Una fiscalitat justa, redistributiva i amb criteris de preservació mediambiental, que gravi més les rendes del capital que les del treball. Eliminació dels paradisos fiscals, l’evasió d’impostos, el frau fiscal, la corrupció i el treball submergit. Creació de nous impostos que gravin la riquesa (que pagui més qui més té). Cal garantir recursos suficients per finançar l’Estat de benestar així com la transparència en la seva gestió.
 • Exigir responsabilitats als gestors i directius de les entitats financeres. Fer fluir el crèdit a les famílies, als autònoms i a la petita i mitjana empresa.
 • Exigir mesures efectives contra la corrupció en el si de les administracions públiques, i no meres declaracions retòriques sense conseqüències. En un Estat de dret, la presumpció d’innocència fonamenta totes les garanties processals. Però no pot esdevenir un xec en blanc perquè alts càrrecs -i a voltes governs sencers- segueixin exercint les seves funcions sota sospites fonamentades de malversació, abusos o delictes tipificats contra la hisenda pública. L’actual sofriment social ho fa del tot intolerable. En aquests casos, una imputació hauria de comportar inexcusablement dimissions o cessaments.
 • Polítiques industrials d’innovació, de recerca i de desenvolupament sostenible. Recuperar els recursos per a la investigació i la recerca com a base per garantir el canvi de model productiu que posi fi a la competitivitat en baixos salaris i treball precari.
 • Control democràtic dels recursos naturals i del territori. Polítiques de sostenibilitat i qualitat ambiental, afavorint en particular el desenvolupament de l’agricultura ecològica, el cooperativisme i la distribució en circuits curts, així com el foment del consum responsable.
 • Eliminació de les taxes judicials a Catalunya. No al recopagament de la justícia!
 • Recuperació de les polítiques i les partides pressupostàries de cooperació. Catalunya ha de ser constructora d’un món més just i solidari.
 • Cal la recuperació del finançament per a l’estímul i el suport a la creació cultural.
 • Defensem el dret ciutadà a una informació veraç i plural com element constitutiu d’una societat democràtica. Les retallades pressupostàries, la degradació de les condicions laborals i de producció en els mitjans audiovisuals públics -començant per TV3- amenacen avui aquest dret. Paral·lelament, la concentració de mitjans de comunicació en mans d’un reduït nombre de grups empresarials privats s’acompanya d’una precarietat contractual generalitzada, d’una davallada de la qualitat periodística i d’una manipulació de la informació.
 • Aprofundir en la democràcia per fer viable la Catalunya social que volem, garantint el dret a l’expressió democràtica, protegint els drets socials com a garantia de llibertat, posant punt i final a la política sistemàtica de criminalització de qualsevol resposta organitzada i assegurant el dret a decidir també pel que fa a les polítiques socials i econòmiques.

Per una Europa social i democràtica!!
Per uns pressupostos al servei de les persones!!
Contra l’austeritat, per l’ocupació i per unes polítiques alternatives!!

Barcelona, 16 de juny de 2013

Manifest consensuat a la trobada de plataformes, sindicats, entitats veïnals, col·lectius i moviments socials, celebrada el 8 de juny al Centre Cívic de Fort Pienc, a Barcelona, amb la participació de: Plataforma “Prou Retallades” (amb representants de CCOO, UGT, CONFAVC, FAVB i FAPAC), Plataforma pel Dret a la Salut (PDS), Plataforma Sindical Unitària de la funció pública (PSU), MUCE, Consell de la Joventut de Barcelona, Plataforma en defensa de la Universitat Pública, Plataforma “Juntes Podem”, Grup Promotor de la ILP per una Renda Garantida de Ciutadania, Col·lectius de treballadores i treballadors de la Justícia i de TV3, Fòrum Social del Baix Llobregat, Plataforma pels Drets Socials del Vallès occidental, Lleida Social, Plataforma pels Drets Socials de Tarragona, Xarxa pels Drets Socials de Girona.

Favb.cat