Tel.: (+34) 93 412 76 00

Manifest: Dia internacional de Conscienciació sobre el Soroll

Des de 1996, l’últim dimecres del mes d’abril es commemora a tot el món el Dia Internacional de Conscienciació sobre el Soroll, amb el propòsit de promoure la cura del medi ambient acústic, la conservació de l’audició i la conscienciació sobre els problemes i danys que generen els sorolls i la contaminació acústica en la salut de les persones, així com els seus efectes en animals i béns.

El 2023, per primera vegada, ens hem unit al voltant de la Campanya contra el soroll 2023 múltiples organitzacions socials de tot l’Estat, compromeses amb la defensa del dret de les persones a viure en un medi ambient urbà més saludable, amb l’objectiu que es redueixi el soroll i la contaminació acústica. Volem fer una crida a les institucions públiques i entitats privades perquè -unes, des de les seves competències i unes altres, des dels seus idearis- es comprometin en la conscienciació dels efectes nocius que generen l’exposició al soroll i la contaminació acústica a curt i llarg termini.

La Unió Europea, a partir de 2002 (Directiva 2002/49/CE), va donar instruccions als països membres per prendre mesures al respecte. Espanya va promulgar la Llei 37/2003, de 17 de novembre del Soroll, i posteriorment els Reials Decrets de desenvolupament. Així mateix, comptem amb lleis autonòmiques i ordenances municipals. A Catalunya, la Llei 16/2002 del 28 de juny de protecció contra la contaminació acústica. La sentència 16/2004, del 23 de febrer, del Tribunal Constitucional va fixar els fonaments de dret que posteriorment van recollir totes les sentències en aquesta matèria. El Tribunal Europeu de Drets Humans ha condemnat Espanya en diverses ocasions. El balanç és molt clar: el 2023 es compleixen 20 anys de sentències del Tribunal Suprem i dels Tribunals Superiors de Justícia de tota la geografia del nostre país condemnant aquest contaminant, evidenciant així la tortura contínua a la qual estem sotmesos molts ciutadans.

Aquesta contaminació i l’exposició al soroll conculquen drets constitucionals com el dret a la intimitat personal, a la inviolabilitat del domicili, a un medi ambient adequat, a la integritat física, a la lliure elecció de domicili i a la salut. A vegades, les circumstàncies poden donar lloc a la comissió d’un delicte contra el medi ambient. Així mateix, es conculca el dret a la llibertat de circulació, en ocupar-se la via pública per terrasses i persones que obstaculitzen els itineraris dels vianants, al mateix temps que impedeixen al veïnat dormir i gaudir d’un habitatge sense sorolls.

Som conscients que la vida en comunitat té els seus avantatges i servituds, però l’Administració ha d’acordar i implantar mesures eficaces per protegir el medi ambient acústic de les nostres poblacions i entorns.

La contaminació acústica és un problema de salut pública

A Espanya, es xifren més de mil defuncions prematures i quatre mil hospitalitzacions l’any, l’origen de les quals està relacionat amb l’exposició al soroll. Més de dos milions de persones pateixen problemes de son causats pel soroll, amb les conseqüències que això té en el desenvolupament de la seva vida. L’Organització Mundial de la Salut adverteix que molts dels nostres joves estan en risc de patir pèrdua auditiva. A més, el soroll s’ha relacionat amb diverses patologies, com la demència, l’ictus, malalties cardiovasculars, depressió, ansietat, retard cognitiu, i amb problemes socials com l’absentisme laboral i escolar, la pèrdua de qualitat de l’espai públic, la depreciació dels habitatges i un llarg etcètera. Dir que el soroll mata no és exagerat.

Per tot això, és urgent un debat social sobre el soroll i la contaminació acústica, ja que la salut de tothom està en joc. Sabem que existeixen solucions, alternatives, instruments i tècniques disponibles per reduir i evitar aquest contaminant, però sempre tenint en compte que algunes fonts de soroll són incompatibles amb zones residencials.

La implantació d’aquestes mesures requereix una clara voluntat política que atengui amb urgència un problema la solució del qual ja no pot demorar- se. És imperativa una aplicació efectiva i àgil de les lleis i normatives en vigor, amb els recursos econòmics i humans necessaris. El soroll impedeix desenvolupar una vida de qualitat, aquella que tots mereixem.

En un dia com avui, les associacions que signem aquest manifest fem una crida a la ciutadania perquè al nostre país sigui cada vegada més real el respecte pels drets dels altres, la cura de la salut i la convivència pacífica, així com a les nostres autoritats de les diferents Administracions Públiques perquè exerceixin responsablement les seves competències.

No al soroll, sí a la salut!

Entitats firmants
– Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona (Favb)
– Alerta Poble Sec
– AV del barri Gòtic
– AV del Casc Antic
– AV Horta
– PACAME
– Plataforma Carrers i Places de Gràcia
– SOS Enric Granados
– SOS Triángulo Golfo
– STOP Concerts Fòrum
– 
Xarxa Veïnal del Raval

Favb.cat