Tel.: (+34) 93 412 76 00

Neix la Coordinadora Veïnal del Baix Besòs

Com a resultat d’un procés i diagnòstic compartit, les federacions, associacions i entitats firmants hem decidit constituir-nos com a Coordinadora Veïnal del Baix Besòs, per conformar, consolidar i ampliar un grup motor que treballa per a la construcció d’una governança metropolitana de l’eix del Besòs des del teixit veïnal.

Objectiu: la governança metropolitana amb la participació activa del teixit veïnal

El nostre objectiu principal és contribuir a la construcció d’una governança metropolitana que sigui una realitat a l’entorn del riu Besòs. Amb la participació activa del teixit veïnal com una part fonamental per consensuar una planificació estratègica i desenvolupar projectes coherents amb les necessitats i potencialitats dels nostres barris.

Així doncs, apostem per conscienciar i mobilitzar el veïnat del Baix Besòs a l’entorn dels objectius estratègics que hem fixat i per conformar espais de diàleg estables i sostenibles amb les administracions locals i supramunicipals.

La nostra motivació: la justícia espacial de l’Eix del Besòs

Creiem que sense justícia espacial, la urgència social i la vulnerabilitat es distribueixen desigualment en el territori. En aquest sentit, constatem que l’àmbit del Besòs té factors acumulatius en diferents aspectes: baixos nivells de formació i de renda, menor esperança de vida, altes taxes d’atur i condicions de vida més difícils. No obstant això, també és una zona amb moltes potencialitats que requereix d’una acció concertada d’actors i esferes administratives amb objectius consensuats a curt, mitjà i llarg termini.

Antecedents: un camí compartit de reflexions, prioritzacions i diàleg

Fa més de dos anys vam entendre que l’entorn del Besòs necessitava l’articulació del seu teixit veïnal d’un i altre costat del riu i, al febrer de 2020, vam organitzar junts les Jornades Veïnals de l’Eix Besòs.

Les jornades ens van permetre iniciar una reflexió sobre les necessitats de la zona des d’una perspectiva metropolitana i veïnal. Vam treballar plegats sobre eixos temàtics orientats a la resolució dels principals problemes estructurals del territori i que avui continuen sent les temàtiques principals de nostra tasca:

  • Urbanisme, patrimoni, infraestructures i mobilitat
  • Habitatge, vulnerabilitats i emergències socials
  • Sistema productiu i formació
  • Salut i medi ambient
  • Polítiques de gènere i igualtat
  • Després d’un any de treball compartit entre les federacions i entitats dels cinc municipis, hem prioritzat propostes per a la construcció d’una agenda compartida que compleixin tres requisits: un abordatge integral del territori i de les seves problemàtiques; potencialitat d’impacte multiplicador; i la condició de ser realitzables.

Aquestes prioritats han orientat la segona fase del nostre treball amb la conformació de taules tècniques, amb equips dels cinc ajuntaments i l’AMB, que van tenir lloc durant la primera meitat de 2021.

No obstant això, som conscients de la complexitat i imbricació d’aquestes problemàtiques, que no estan aïllades entre si i que necessiten d’una mirada transversal per dissenyar actuacions integrals.

Ara estem en un moment important per decidir coordinadament les estratègies de futur per a la zona i la nostra gent. En aquest sentit, creiem que fa falta un espai de governança metropolitana real, que pugui traspassar la mirada segmentada i aposti per decisions que vagin al fons dels problemes amb la necessària integració de les veus dels moviments de base i veïnals.

És per això que volem deixar constància del treball fet fins ara i convidar a enfortir aquest espai amb la convicció que la justícia espacial es construeix amb els nostres barris.

FAVB (Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona)
FAVB (Federació d’Associacions de Veïns de Badalona)
FAVGRAM (Federació d’AV de Santa Coloma de Gramenet)
FAVMIR (Federació d’Associacions de Veïns de Montcada i Reixac)
CONFAVC (Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya)
Associació Veïnal Sant Joan Baptista de Sant Adrià
Plataforma per la conservació de les tres xemeneies de Sant Adrià

Favb.cat