Tel.: (+34) 93 412 76 00

Petició de moratòria sobre el cobriment de terrasses

La Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona -Favb- i l’Asociación de Vecinos de Barcelona (Áticos y Terrazas) -Avbat- demanen a l’Ajuntament de Barcelona que decreti una moratòria, revisi i actualitzi la normativa municipal que considera il·legals uns 50.000 habitatges en la ciutat que vulneren els Articles 222.7 y 229 de les normes urbanístiques.

L’Ajuntament, presidit pel Sr. Joan Clos, persegueix selectivament els propietaris d’aquests 50.000 habitatges de la ciutat de Barcelona i sanciona amb multes coercitives de 3.000 euros els veïns seleccionats. L’Ajuntament es basa en el Pla General Metropolità aprovat l’any 1976.

Considerem que cal revisar aquesta normativa i a més a més fer públiques d’ara en endavant les condicions en què aquest tipus de construccions i/o tancaments es poden dur a terme. Cal que aquesta normativa sigui àmpliament difosa entre els instal·ladors i les comunitats de propietaris de manera que d’ara endavant tothom sàpiga quines són les condicions que han de complir.
La Favb i l’Avbat consideren desproporcionades les sancions que s’estan aplicant, que són abusives per a un salari mig d’una família, estimat en 19.802 euros bruts anuals. De forma especial, quan aquesta ha estat sovint la solució d’aquelles famílies de baix poder adquisitiu que no han pogut optar a un canvi d’habitatge.

Les principals raons exposades pels veïns que realitzen aquests cobriments són:

  • Protegir l’habitatge i la família de la pol·lució acústica i ambiental. La mitjana acústica a la ciutat de Barcelona arriba als 68,83 decibels. Els nivells més alts de sorolls sobrepassen els 75 decibels, molt per sobre dels estàndards acceptats a Europa.
  • Protegir l’habitatge de temperatures extremes. La mitjana de temperatures màximes arriba el mes d’agost als 35ºC, i la mitjana de temperatures mínimes, als 4ºC el mes de gener. Amb unes temperatures màximes de 40ºC i mínimes de -2ºC.
  • El nou estil de vida familiar que es dóna a les ciutats, així com l’increment dels preus de l’habitatge a Barcelona, condueix a què els barcelonins fem cada vegada més vida a casa, però a la vegada som més independents. L’encariment de l’habitatge obliga els joves a endarrerir la seva sortida de la llar (segons les dades de l’Enquesta de Població Activa de l’Institut Nacional d’Estadística, només el 33% dels joves d’entre 20 i 34 anys s’ha emancipat, o sigui que el 67% segueix en el domicili del seus pares). Els habitatges, especialment els de les classes mitjanes, mitjanes baixes i baixes tenen poca superfície i són les que, prioritàriament, busquen un espai addicional, en aquest cas la terrassa, no tant per viure en aquest espai com per emmagatzemar estris i guanyar espai útil per a la família dins la llar.
  • Sol·licitem a l’alcalde que decreti amb caràcter urgent una moratòria que paralitzi els expedients de les famílies processades, a fi de poder estudiar una solució a aquest problema.

Demanen a Joan Clos que centri la seva gestió en solucionar els problemes reals que té la ciutat i no en crear noves dificultats als veïns.

Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (Favb)
Asociación de Vecinos de Barcelona (Áticos y Terrazas) (Avbat)

Barcelona, 27 de maig de 2005

Favb.cat