Tel.: (+34) 93 412 76 00

Preocupació per canvis en les polítiques socials municipals

Des de diversos barris de la ciutat ens arriba la preocupació per canvis i demores en les polítiques socials municipals.

En concret, s’ha anunciat el tancament del servei de Vila Veïna i la finalització del contracte amb les entitats gestores. També hi ha preocupació per la no convocatòria dels concursos per renovar els plans comunitarisde diversos barris. En tots els casos, hi ha manca d’informació i incertesa sobre la continuïtat d’iniciatives que s’han mostrat útils.

A Barcelona hi ha una llarga tradició de polítiques socials, de diàleg i participació en la seva implementació, de la qual és bona mostra l’existència de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva.

S’ha consolidat el consens que les polítiques socials només són efectives a llarg termini i amb implicació del teixit social dels barris. Hi ha també la constatació que moltes de les problemàtiques que aborden les polítiques socials exigeixen molts esforços, recursos i participació per afrontar-les.

Per això, és necessari que les raons dels canvis i l’avaluació de les polítiques formin part d’un procés compartit entre Administració i ciutadania. I per això demanem una clarificació urgent dels possibles canvis, i un diàleg franc amb les entitats i els barris.

I recordem que les polítiques socials han d’ocupar un paper central per fer front a les problemàtiques socials, demogràfiques i econòmiques que afecten la majoria de la població. I els serveis que aporten els projectes de Vila Veïna i els diferents Plans de Desenvolupament Comunitari ocupen aquest espai central als barris on estan en actiu.

Favb.cat