Tel.: (+34) 93 412 76 00

Primera valoració de l’AV del Poblenou sobre la modificació del PGM del 22@

L’AV del Poblenou està valorant la proposta d’aprovació provisional de la modificació del Pla General Metropolità pel 22@ del Poblenou que es va presentar públicament la setmana passada.

D’entrada la proposta representa una millora significativa en aspectes que s’havien plantejat des de les entitats i moviments del barri del Poblenou.

Es reconeixen la majoria d’habitatges existents, augmenta de forma significativa el nombre d’habitatges públics i de lloguer, es preserven els passatges i un nombre molt significatiu d’edificis, es reconeixen les activitats econòmiques tradicionals, s’impulsen els eixos verds i en general s’aposta per un urbanisme de major proximitat i amb perspectiva de gènere.

Hi ha aspectes fonamentals com els equipaments o el patrimoni que, tot i que obren perspectives molt interessants, no s’han pogut treballar durant el procés i per tant haurem de poder valorar molt més a fons.

Tot i així, l’aprovació provisional també posa damunt de la taula algunes de les mancances que hem plantejat com a AV.

La modificació de planejament sols afecta una tercera part de l’àmbit 22@. Per altra banda, el procés participatiu ha evidenciat mancances a l’hora de treballar amb el moviment associatiu del Poblenou. Aquesta no és la participació que volem.

I finalment ens preocupa especialment el tema de l’habitatge. Hem plantejat que valorem positivament l’increment d’habitatge de protecció oficial, però la nova proposta suposa un important increment de l’habitatge privat al barri. Augmenta l’habitatge de lloguer públic però nosaltres seguim apostant perquè tot el nou habitatge dins d’aquest àmbit sigui públic i de lloguer.

No demanem que el 22@ resolgui els greus problemes d’habitatge al Poblenou i a Barcelona, però creiem que cal una aposta més decidida per donar resposta al greu problema d’habitatge a la nostra ciutat.

Com a AV del Poblenou seguirem treballant com fins ara, reivindicant un barri més sostenible, social i habitable i fent-ho des de la mobilització ciutadana i la complicitat.

Favb.cat