Tel.: (+34) 93 412 76 00

Rebuig del Govern central a la Carta Municipal

La Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (Favb) veiem amb preocupació el rebuig del Govern Central a la Carta Municipal, en paraules del ministre d’Administracions Públiques Jesús Posada, dient que pot ser inconstitucional.

Entenem que la Carta Municipal dota a la ciutat de Barcelona d’unes competències que possibiliten governar la ciutat d’una manera més propera als ciutadans. En el procés de discussió i elaboració s’han recollit aspectes importants llargament reivindicats pel moviment veïnal. L’elecció directa dels consellers de districte pels mateixos veïns i veïnes que configuren el territori o el tenir en compte l’opinió dels afectats abans de desenvolupar un pla urbanístic són uns dels exemples.

Independentment de la voluntat política dels governants, posada en qüestió més d’una vegada, creiem que, dotant-nos d’un marc jurídic com és la carta municipal, ens ajuda a exercir els nostres drets i obligacions d’una manera més propera.

Actualment s’està en un procés de debat per elaborar unes noves normes de participació a la ciutat de Barcelona. Són moltes les referències que es fan a la Carta Municipal. Les associacions de veïns i veïnes volem participar activament en aquesta elaboració per a què recullin realment les aspiracions de la ciutadania. No volem que aquest procés s’hipotequi des del Govern Central.

Ens sumem a les veus que reclamen que la Carta sigui aprovada definitivament i recolzem la seva defensa encapçalada per l’Ajuntament de Barcelona i el seu alcalde Joan Clos.

Barcelona, 7 de febrer de 2002

Favb.cat