Tel.: (+34) 93 412 76 00

Sobre el projecte de modificació de l’Espai Barça

Comunicat de la Coordinadora d’Associacions de Veïns i Entitats de les Corts i la Favb

El passat 6 de juliol ens vam assabentar per la premsa que l’equip de Govern de l’Ajuntament de Barcelona havia arribat a un acord “amb els veïns i entitats del districte”, fruit del qual sorgeix la versió del projecte que va ser aprovada provisionalment el 12 de juliol.

Ens veiem obligats, però, a puntualitzar aquesta afirmació:

Al llarg de les set sessions participatives organitzades per treballar amb el veïnat les modificacions urbanístiques a l’àmbit del Barça, hem de reconèixer i agrair que l’Ajuntament hagi modificat aspectes del projecte inicial per donar cabuda a algunes de les reivindicacions veïnals.

Tot i així, en cap moment ni de cap manera es pot afirmar que el projecte aprovat sigui fruit d’un consens veïnal. L’última sessió participativa, una Comissió de Seguiment del Consell de Barri ampliada, va tenir lloc el 5 de juliol, però les associacions veïnals no vam poder posicionar-nos el mateix dia respecte a la nova versió presentada, ja que no vam comptar amb la documentació fins el 10 de juliol.

Donada la complexitat del projecte i de la documentació associada al mateix, no es pot pretendre arribar a un acord amb veïns i entitats sense que aquestes hagin pogut estudiar-la en la seva totalitat.

Durant la sessió del 5 de juliol les entitats vam demanar a l’Ajuntament tenir també accés a l’informe dels Serveis Tècnics i Jurídics de l’Ajuntament de Barcelona sobre les modificacions contemplades al MPGM Les Corts FCB, per tal d’esvair els dubtes sobre si compleix la legalitat vigent. A hores d’ara encara no comptem amb aquest document sol·licitat.

En conclusió, volem informar el veïnat, els mitjans de comunicació i els partits polítics que no és cert que el projecte presentat sigui fruit d’un acord entre l’Ajuntament de Barcelona i els veïns i veïnes.

D’altra banda, demanem a l’Ajuntament que prengui en consideració les reivindicacions veïnals que no han estat contemplades al document aprovat i esvaeixi els dubtes sobre la legalitat del MPGM Les Corts FCB aprovat.

Barcelona, 17 de juliol de 2017

Favb.cat