Tel.: (+34) 93 412 76 00

Sobre els talls de subministrament elèctric

La Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (Favb), davant els talls de subministrament d’energia elèctrica, ocorreguts la tarda i nit del divendres 14 de desembre i que en alguns barris s’han perllongat durant tot el cap de setmana, vol manifestar:

  • Els greus perjudicis que han representat per a la vida de la ciutat i la normal activitat dels seus ciutadans i ciutadanes.
  • La manca d’informació puntual i concreta en la majoria dels casos, quan s’ha demanat l’abast de l’avaria i el temps que es trigaria en tornar a la normalitat.
  • L’evidència de mancances estructurals importants en la xarxa de distribució elèctrica, que s’han posat de manifest en aquesta ocasió, tot i que amb anterioritat ja s’havien donat casos semblants, encara que no amb aquesta gravetat.

Per tot això demanem a la companyia FECSA-ENDESA que restitueixi als afectats el valor econòmic dels danys i si en el termini de deu dies no hi ha hagut resposta satisfactòria, demanarem al Departament d’Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya que procedeixi a les accions legals i a la imposició de les sancions que es creguin oportunes.

Per fer efectiva aquesta demanda recomanem als usuaris que es dirigeixin a la companyia FECSA-ENDESA, Avinguda Vilanova, 12-14 de Barcelona i al Departament d’Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya, Passeig de Gràcia, 105, també de Barcelona.

El subministrament d’energia elèctrica és un servei públic essencial i, per tant, reclamem de l’administració competent que és posin els mitjans necessaris perquè fets com aquests no es tornin a produir.

Barcelona, 17 de desembre de 2001

Favb.cat