Tel.: (+34) 93 412 76 00

Per sortir de la crisi, no tot s’hi val. Eurovegas, ni a Madrid ni a Barcelona

Al llarg d’aquests últims mesos hem assistit atònits al vergonyant espectacle ofert pels nostres respectius governs autonòmics competint en mostres de servilisme i mercadeig dels nostres drets socials, laborals i ambientals. Tot això, a fi d’acontentar els capricis del magnat Sheldon Adelson, mentre s’ocultava a la ciutadania les reiterades denúncies per la seva implicació en el finançament irregular de partits polítics, el control de xarxes de prostitució i la pràctica d’evasió fiscal. Han volgut convertir aquesta subhasta a la baixa de drets i garanties en una competició entre Madrid i Barcelona. Per aquest motiu, el moviment veïnal de les dues ciutats volem deixar ben clar que ens oposem a la proposta d’instal·lar el complex de casinos Eurovegas a les nostres ciutats i que considerem que l’execució d’aquest projecte suposaria una aberració urbanística els costos laborals, socials i mediambientals de la qual es traslladaran a les generacions futures hipotecant el nostre model de desenvolupament urbà.

No acceptem el xantatge moral a què volen sotmetre’ns sota l’amenaça de l’atur, adduint la creació d’unes xifres d’ocupació inviables i invisibilitzant les draconianes condicions laborals que exigeix el grup empresarial Vegas Sand Corporation: la petició de modificació de l’Estatut dels Treballadors, de la Llei de Procediment Laboral, la Llei d’Estrangeria i exempcions en el pagament de la Seguretat Social… per crear una màquila laboral al centre d’Europa, una illa d’excepcionalitat on ja no tindran vigor els drets laborals ni sindicals, alhora que construeixen un paradís fiscal amb un règim de tributació pràcticament nul, financerament opac i que serà aprofitat per al blanqueig de capitals.

Considerem que Eurovegas no és la solució a l’elevat índex d’atur que afecta les nostres àrees metropolitanes, sinó que suposa recaure una vegada més en l’economia especulativa del totxo i la depredació territorial que són a la base de l’actual recessió econòmica. La sortida de la crisi només pot venir d’un canvi de model productiu i no en l’obstinada reincidència en els errors del passat.

Així mateix, denunciem que la instal·lació d’Eurovegas vulnera l’equilibri territorial dels nostres municipis en requalificar grans extensions de sòl agrícola en sòl urbanitzable, cosa que suposa no només disminuir les fonts d’aprovisionament alimentari per al consum diari, sinó que trenca amb el model de planificació urbana anterior i el necessari equilibri camp-ciutat. D’altra banda, els enormes cabals d’aigua i subministraments energètics que requerirà Eurovegas suposaran la sobreexplotació d’uns recursos hídrics ja escassos, i perpetuar la dependència d’energies fòssils, cosa que ens allunya definitivament dels compromisos mediambientals internacionals per fer front al canvi climàtic i de l’autosuficiència energètica.

Advertim que des del punt de vista social la instal·lació d’un macro-complex de casinos al voltant de les nostres ciutats incidirà negativament en la vida dels nostres veïns i veïnes, en atreure màfies internacionals dedicades al tràfic de drogues i l’explotació sexual de les dones, promovent un estil de vida associat al joc èticament reprovable i que es troba a la base de l’increment de ludopaties, depressions i suïcidis.

Per tot això exigim als nostres representants en les administracions que abandonin immediatament tota negociació sobre Eurovegas i concentrin els seus esforços a buscar un canvi de model productiu que ens permeti sortir de la crisi, promovent una ocupació de qualitat sense amenaçar la cohesió social, l’equilibri territorial i la sostenibilitat mediambiental de les nostres ciutats.

Federació Regional d’Associacions de Veïns de Madrid (FRAVM)
Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB)

Favb.cat