Tel.: (+34) 93 412 76 00

Una campanya de civisme inadequada

Davant la valoració feta per l’Ajuntament de Barcelona en referència als minsos resultats obtinguts amb la campanya de civisme i l’anunci de sancions als propietaris de gossos que no recullin els excrements, volem manifestar que:

Afortunadament, els comportaments incívics dels propietaris i propietàries de gossos a la ciutat han disminuït notablement en els darrers anys i, en part, aquesta millora té a veure amb la consciència que aquestes persones i els seus animals són els principals usuaris dels espais públics que freqüenten i, per tant, els principals interessats que aquests es mantinguin nets. D’altra banda, voldríem que l’afany recaptatori del consistori anés adreçat també a sancionar el comportament incívic d’aquelles persones que abandonen els animals de companyia, en especial quan estem a les portes de la campanya de Nadal.

Malauradament, a Barcelona els problemes d’incivisme van molt més enllà:

  • En els darrers temps observem un increment d’excrements humans que possiblement té a veure amb el fet que un nombre important de persones no tenen habitatge o bé viuen en condicions d’infrahabitatge i a la manca de lavabos públics en zones d’alta freqüentació.
  • L’abandó de mobles a la via pública i el retard en la recollida de mini contenidors per part de les empreses responsables, així com l’acumulació de cartrons per part de botigues.
  • El llançament d’escombraries des de les finestres.
  • L’augment de deixalles, llaunes i ampolles de vidre a llocs d’oci dins la ciutat i a zones de “picnic” urbà. En aquest sentit caldria apelar a la responsabilitat de les empreses que comercialitzen menjars preparats.
  • Sorolls molestos. A més del que fan les persones que ocupen l’espai públic amb finalitats d’oci nocturn, un problema “clàssic” com els sorolls de les motos encara no ha estat resolt.

La Favb en el seu dia ja va advertir de la dificultat d’encomanar les tasques de conscienciació a voluntaris. Som conscients que alguns d’aquests problemes són complexos i que no passen únicament per un increment de serveis sinó per una combinació d’accions educatives i sancionadores si s’escau. Aquestes accions han de ser dutes a terme per professionals del camp de l’educació, de la mediació i per la guàrdia urbana com a policia, que hauria de ser de proximitat. Per tot això entenem que seguir criminalitzant únicament els/les propietaris de gossos representa una simplificació que deriva un cop més el problema en els ciutadans i ciutadanes, posant l’accent en un problema que de tots els que pateix la ciutat és de més fàcil solució.

Barcelona, 28 d’octubre de 2004

Favb.cat