Tel.: (+34) 93 412 76 00

Xenofòbia inacceptable

Davant l’anunci d’una acció a l’Eixample contra els comerços regentats per persones xineses, la Favb vol manifestar:

  • Trobem des de tot punt inacceptable i una mostra de xenofòbia que la raó esgrimida per a la protesta sigui la de la nacionalitat de les persones propietàries dels comerços.
  • Advoquem per un comerç variat als barris que cobreixi les necessitats que les persones tenen d’un comerç de proximitat: ara bé, l’especialització de la dreta de l’Eixample en comerços de majoristes dedicats al tèxtil ha estat una especialització tradicional que no es pot atribuir a l’arribada de persones xineses.
  • Considerem imprescindible que tot el comerç, sigui quin sigui l’origen de les persones que el regenten, compleixi les normatives tant municipals com de condicions laborals i sanitàries: no tenim cap constància que hi hagi un incompliment en aquest sentit i, en tot cas, han de ser les autoritats les qui han de vetllar de forma escrupulosa pel seu compliment.
  • Considerem que qualsevol entitat que s’anomeni “Associació de Veïns i Veïnes” ha de complir el codi ètic de les Associacions de Barcelona, que en el seu primer punt assumeix els principis generals de conducta reconeguts, com ara la Declaració Universal dels drets Humans, que condemna la discriminació per motius d’origen o ètnia.

Per tot això, donem ple suport a la posició manifestada per SOS Racisme i demanem a més a més un pronunciament del grup de treball d’immigració del Consell de Ciutat de Barcelona en aquest mateix sentit.

Barcelona, maig de 2007

Favb.cat