Tel.: (+34) 93 412 76 00

Reunió informativa de la Coordinadora Veïnal Metropolitana AireNet

Aquest dijous 23 de novembre s’ha organitzat a les 18:30 hores una reunió informativa de la Coordinadora Veïnal Metropolitana AireNet al Museu Blau.

Integrada per entitats veïnals dels municipals de Barcelona, Sant Adrià del Besòs i Badalona, la coordinadora es va constituir el 18 d’octubre passat amb l’objectiu de denunciar els riscos per a la salut que suposa viure en una àrea de gran contaminació ambiental i amb una qualitat de l’aire que pot provocar efectes molt greus en la salut dels veïns i veïnes.

Les associacions veïnals recorden la concentració d’activitats industrials en la zona del Besòs, cosa que els suposa tenir un risc més alt de patir càncer que la resta de població de Barcelona. Es tracta de la Incineradora de Residus Urbans (TERSA), la Planta de Cogeneració (ENDESA) i l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR), una de les més grans d’Europa i que dona servei a gran part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

També destaquen la incidència del trànsit rodat de vehicles que circulen per la Ronda Litoral i que generen contaminants químics molt tòxics (dioxines, furans, PAHs, metalls pesants, etc.) reconeguts per l’Agència Internacional per a la Investigació de Càncer com agents cancerígens.

La coordinadora veïnal realitzarà accions encaminades a aconseguir el control adequat de les instal·lacions industrials de la zona i evitar la implantació de noves activitats previstes com el crematori de Sant Adrià del Besòs.


Favb.cat