Tel.: (+34) 93 412 76 00

Xerrada de la coordinadora veïnal metropolitana AireNet sobre ‘La contaminació i les males olors’

El pròxim divendres 9 de març es farà al Centre Cívic Besòs una xerrada informativa sobre La contaminació ambiental i les males olors provocades per empreses municipals i de serveis a Sant Adrià del Besòs i el Fòrum. La xerrada l’organitza AireNet, una coordinadora veïnal metropolitana integrada per associacions de veïns i veïnes de Badalona, Sant Adrià del Besòs i Barcelona, i constituïda el 18 d’octubre passat.

AireNet s’ha constituït amb l’objectiu de denunciar els riscos que per a la salut dels veïns i veïnes afectats suposa el viure en una àrea de gran contaminació ambiental i amb una qualitat de l’aire que pot provocar greus efectes a la salut a curt, mitjà i llarg termini. La coordinadora veïnal metropolitana recorda que a la zona es concentren activitats industrials, amb reconegut impacte mediambiental, que han de ser supervisades. Estem parlant de la Incineradora de Residus Urbans (TERSA), la Planta de cogeneració (ENDESA) i l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR), una de les més grans d’Europa i que dona servei a gran part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. També la incidència del trànsit rodat de vehicles que circulen per la Ronda Litoral genera contaminants químics molt tòxics (dioxines, furans, PAHs, metalls pesants, etc.) reconeguts per l’Agència Internacional per a la Investigació de Càncer com agents cancerígens.

Aquests contaminants tòxics, si són emesos a l’atmosfera en quantitats superiors als valors considerats com a segurs, poden produir efectes greus en la salut (càncer, toxicitat per al sistema reproductiu, immunosupressió, hepato-toxicitat, disfunció neurològica i dermato-toxicitat).

Diversos estudis científics realitzats per la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, en el període 2014-2017, alerten que els afectats viuen en una zona amb un risc més alt que la resta de la ciutat de patir un càncer.

La brutícia també està en l’aire i no som conscients.


Favb.cat