Tel.: (+34) 93 412 76 00

La Barcelona dels barris (1999)

La Barcelona dels barris (1999)

La segona edició de La Barcelona dels barris segueix sent, igual que la primera edició del 1991, una eina de treball per conèixer la ciutat i els seus barris, però és, sobretot, un reconeixement a les persones que hi viuen, treballen i en participen. Havien passat moltes coses i és indubtable que la ciutat havia sofert una gran transformació. Aquesta actualització de La Barcelona dels barris fa un recull explicatiu de les reivindicacions més importants del moviment veïnal de la Barcelona de finals dels anys noranta, també des d’una perspectiva sociològica.

La segona edició de La Barcelona dels barris segueix sent, igual que la primera edició del 1991, una eina de treball per conèixer la ciutat i els seus barris, però és, sobretot, un reconeixement a les persones que hi viuen, treballen i en participen. Havien passat moltes coses i és indubtable que la ciutat havia sofert una gran transformació.

Aquesta actualització de La Barcelona dels barris fa un recull explicatiu de les reivindicacions més importants del moviment veïnal de la Barcelona de finals dels anys noranta, també des d’una perspectiva sociològica.

Coordinació i complicació: Anna Alabart, Andrés Naya i Marta Plujà
Edita: Favb, 1999
Pàgines: 207

Favb.cat