Tel.: (+34) 93 412 76 00

Inici » Què fem » Serveis a les associacions » Assessoria jurídica » El dret a tenir informació

El dret a tenir informació

kalfognlaadlecka.png okkcdechfnefldhp.png lgmejnjhekepmboj.png

 

Tenim dret a la informació i l’Administració té l’obligació de donar-la. Aquí t’expliquem quin procediment hem d’utilitzar per aconseguir-ho

Que l’Administració respongui les peticions d’informació no depèn de la voluntat política dels nostres governants, és un dret que té la ciutadania al qual estan obligats per llei a respondre. Aquest dret està regulat per la Llei 19/2014 del 29 de desembre de transparència, accés a la informació i bon govern (LTRCAT), on queden assenyalades les Responsabilitats per l’incompliment d’obligacions derivades d’aquesta Llei (article 4). L’objecte d’aquesta llei és que la ciutadania pugui tenir accés a totes les dades administratives que li interessin (excepte en casos relacionats amb la seguretat pública; drets de menors d’edat; secret professional; temes sotmesos a investigació penal…). Tota la resta ha d’estar disponible.

La petició no requereix explicar la motivació per la qual volem tenir aquesta informació i l’Administració està obligada a donar-la. Aconsellem fer la petició de manera adequada, seguint aquesta plantilla.

El termini per oferir la informació és de 30 dies i en tot cas poden oferir una pròrroga de 15 dies més, però aquesta ha de ser motivada i comunicada a qui l’ha sol·licitat. Passat aquest temps sense resposta o amb una resposta insatisfactòria, podem apel·lar a la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP). Aquesta Comissió iniciarà una investigació que ha de concloure amb un dictamen públic i notificat a les parts implicades. El termini mitjà per resoldre les reclamacions va ser en el 2019 de 46 dies. L’incompliment d’aquesta llei pot ser penalitzat amb fortes multes al funcionari que les incompleixi.

Us podeu dirigir a la GAIP de manera presencial, a la seva seu (carrer de la Tapineria 10, 4a planta, 08002 de Barcelona, telèfon: 93 887 43 57) o a través del seu portal web (http://www.gaip.cat/) on es pot fer la reclamació seguint uns passos molt entenedors. La documentació sol·licitada és aquesta: Documentació:

 1. Còpia de la sol·licitud d’accés a la informació.
 2. Còpia de la resposta que us ha enviat l’Administració, si s’escau.
 3. Còpia de l’escrit que heu adreçat a l’Administració en el qual demaneu que faci efectiu el lliurament de la informació, en el cas que la sol·licitud d’accés a la informació que vau presentar hagi estat estimada per silenci administratiu positiu.
 4. Còpia del recurs de reposició, si s’escau, i de la seva desestimació (si heu interposat un recurs de reposició davant de l’Administració contra la qual reclameu, no podreu presentar la reclamació davant la GAIP fins que el recurs sigui resolt expressament o fins que hagi transcorregut un mes des que el vau interposar sense que us hagi estat notificada.
 5. Requisits: Haver presentat una sol·licitud d’informació pública a l’Administració que hagi estat resolta insatisfactòriament i que compleixi les condicions següents:
  • Que hagi estat presentada dins de termini.
  • Que acrediti la identitat de la persona reclamant.
  • Que l’Administració contra la qual es reclama estigui inclosa dins de l’àmbit d’actuació de la GAIP.
Favb.cat