Tel.: (+34) 93 412 76 00

Aliança contra la Pobresa Energètica

L’Aliança contra la pobresa energètica (APE) neix de la unió de diferents entitats, associacions i col·lectius de l’escena social de Catalunya, entre elles la FAVB, amb l’objectiu de pressionar i denunciar a les administracions públiques pel seu immobilisme davant la usura de les empreses subministradores d’energia i aigua. Els exigim:

● Un accés universal als serveis bàsics garantit.
● No més talls indiscriminats.

Tal com declara el Pacte Internacional dels Drets Econòmics, Socials i Culturals (PIDESC)
aprovat el 1966 per la ONU, l’accés a la llum, el gas i l’aigua són
considerats com un dret humà bàsic indispensable associat a
una vida digna.

Els dimecres, en el local de la Favb, es troba el Grup d’Assessorament.

web: http://pobresaenergetica.es/

Favb.cat