Tel.: (+34) 93 412 76 00

SOS Racisme Catalunya

SOS Racisme basa la seva actuació en la denúncia del racisme en totes les seves cares, entès com la discriminació i la segregació per raons de color de pell, d’origen, religioses o culturals. Ara bé, tenim en compte que la lluita contra el racisme no pot anar aïllada del context social si vol ser eficaç. Així, calen profunds canvis estructurals en la nostra societat, acompanyats de pedagogia social i de polítiques reals i eficients que tinguin una direcció comú: la convivència en un marc d’igualtat, garantint la cohesió social i desmantellant així la ideologia racista que impregna la nostra societat.

Contacte: sosracisme@sosracisme.org
Web: http://www.sosracisme.org/
Facebook: https://www.facebook.com/pages/SOS-Racisme-Catalunya/188590441163583
Twitter: @sosracisme

Favb.cat