Tel.: (+34) 93 412 76 00

48 Assemblea general de la Favb

Any: 2020

La crisi sanitària ha afectat de ple el funcionament de les entitats veïnals, que s’han vist desbordades als barris per atendre emergències socials i s’han hagut d’adaptar com han pogut a una realitat canviant, amb els locals tancats i les Administracions públiques al límit. Així ho han expressat molts activistes a la 48a assemblea general de la Favb celebrada el 3 d’octubre, que s’ha desenvolupat en circumstàncies excepcionals derivades del nou format virtual, que d’una banda ha condicionat la participació però que ha fet possible la trobada de 32 AV, la seva intervenció activa en temps real a l’assemblea i l’aprovació dels punts de l’ordre del dia: acta de l’assemblea anterior, informe de gestió i econòmic de 2019 i pressupost i pla de treball per al que queda d’any.

Un pla de treball que s’havia presentat a les associacions per al seu debat abans del confinament però que ha hagut de reordenar prioritats per adaptar-se a la realitat derivada de la crisi sanitària i social. Entre els objectius principals: pressionar per millorar el funcionament dels serveis públics i l’atenció a la nova pobresa (els representants veïnals s’han mostrat especialment preocupats pel mal funcionament dels Serveis Socials i els CAP) i participar activament en el debat sobre l’ús de l’espai públic i el model organitzatiu de ciutat.

En paral·lel, el pla de treball recull també objectius estratègics i de continuïtat de la Favb que passen pel seguiment dels temes de ciutat i la promoció d’alternatives socials al model de ciutat. A petició de les entitats, però, el pla de treball de la Favb queda obert en previsió d’atendre una realitat que canvia de manera constant.

La Favb és conscient que per assolir aquests objectius les associacions també s’han d’adaptar a les noves necessitats comunicatives que imposa la realitat de la pandèmia i promoure el treball col·laboratiu amb la resta d’entitats ciutadanes, com ha mostrat de manera positiva l’experiència de les xarxes solidàries que han funcionat a molts barris per atendre les persones afectades per l’emergència sanitària.

Quant als temes interns, la Favb incorpora en aquesta assemblea, per aprovació unànime, el desplegament d’un nou protocol feminista que serà aplicable tant a la federació com a les entitats associades, i en aquesta línia acorda el canvi de nom de la mateixa federació amb una modificació dels estatus, que passa a anomenar-se Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona. L’associació Provençals Mar, del districte de Sant Martí, és la nova entitat que s’incorpora a la Favb.

Finalment, l’assemblea ha aprovat diferents resolucions: sobre la situació actual dels centres “de mala” atenció primària (a proposta de la Favb); per a l’eradicació de l’amiant a Catalunya (a proposta de la comissió contra l’amiant de la Favb); i sobre la urbanització i contra la cimentera del passeig marítim de la Nova Mar Bella (AV Front Marítim).

La presidenta de la Favb, Ana Menéndez, ha acomiadat els participants a l’assemblea, que ha acabat a quarts de tres de la tarda.

Podeu consultar la documentació de l’assemblea des d’aquest enllaços:
Memòria d’activitat
Memòria econòmica
Pla de Treball

Favb.cat