Tel.: (+34) 93 412 76 00

Aparcaments de pagament

Davant l’anunci dut a terme per part de l’Ajuntament d’establir zones verdes i blaves a la ciutat, convertint totes les places en places de pagament, des de la Favb volem manifestar:

  • En primer lloc la nostra sorpresa perquè aquesta mida es faci pública sense haver estat debatuda a nivell ciutadà dins del marc idoni, que al nostre parer seria el Pacte per la Mobilitat, que reuneix un gran nombre d’entitats ciutadanes implicades en aquest àmbit.
  • En segon lloc, nosaltres hem vingut defensant la necessitat que Barcelona estigui menys congestionada pel trànsit i que es prioritzin les necessitats dels vianants. Per tant, donem suport a l’establiment de mides dissuasives que persegueixin aquest objectiu. No obstant entenem que les mides que es prenguin han de ser de caràcter global i requereixen de forma prioritària la potenciació del transport públic, disminuint els temps d’espera per sota dels 10 minuts.
  • A la corona sobre la que es planteja actuar hi ha diversos centres sanitaris. Aquests centres, malgrat estar connectats amb la xarxa de transports, tenen problemes d’accessibilitat ja que les sortides dels metros no estan adaptades a persones amb discapacitats ni amb persones amb carrets de criatures. La xarxa d’autobusos tampoc no està totalment adaptada. Pensem que la revisió d’aquestes barreres s’hauria de dur a terme abans de gravar aquestes persones amb un pagament excessiu per l’aparcament.
  • Finalment creiem que gravar les persones residents amb el pagament d’una xifra encara per determinar, no dissuadeix de la mobilitat per la ciutat amb cotxe i representa una manera indirecta d’augmentar considerablement l’impost de circulació.

Barcelona, 29 de setembre de 2004

Favb.cat