Tel.: (+34) 93 412 76 00

Defensem la Vall de Sant Genís com a espai públic i natural!

Les entitats i col·lectius sotasignants volem manifestar:

La Vall de Sant Genís és una zona que integra espais de propietat pública. Compta amb dues edificacions inutilitzades durant molt de temps: la masia de Can Masdéu (amb més de 50 anys d’abandonament, malgrat ser un edifici catalogat en el patrimoni de la ciutat) i l’antic hospital de Sant Llàtzer.

Des de fa temps les entitats dels barris adjacents hem defensat la reutilització dels espais construïts per a equipaments públics amb usos compatibles amb l’espai natural de Collserola.

La protecció del parc natural de Collserola constitueix un element fonamental per a la sostenibilitat ambiental de la metròpoli. Dins de Collserola, la vall de Sant Genís és una peça fonamental per tractar-se d’una de les poques valls de solana, amb una rica diversitat d’espècies animals i vegetals i amb un enorme valor agroforestal. És un espai que ha de ser preservat amb una tasca de recuperació, rehabilitació i reutilització.

El projecte desenvolupat pel col·lectiu d’ocupants de Can Masdéu va en el sentit de les demandes dels barris, donat que han rehabilitat parts de l’edifici abandonat i de l’espai adjacent (fonts, camps de cultiu), i han posat en evidència qüestions tan crucials com el problema de l’habitatge i la privatizació de l’espai públic.

Després del frustrat intent de desallotjament del passat 2 de maig, l’Hospital de Sant Pau va justificar la seva actitud anunciant que Sant Llàtzer servia venut al Col·legi de Metges per a construir un equipament per als seus col·legiats.

Aquest projecte és totalment inacceptable ja que significa:

a) privatitzar un espai públic en benefici d’una minoria privilegiada

b) una greu amenaça al parc natural, per l’augment d’urbanització de l’espai i el canvi d’usos

Exigim els patrons de l’Hospital de Sant Pau (Església Catòlica, Generalitat de Catalunya o Ajuntament de Barcelona) que renunciïn a aquest projecte. Que reconeguin el caràcter públic i natural de l’espai. Que no es construeixi ni un metre més en la vall. Que s’elabori un projecte d’ús públic i ambiental de la zona amb plena participació ciutadana i dels moviments socials.

No a la privatització de Collserola!
Recolzem als nous moviments socials!

Barcelona, 11 de juny de 2002

Favb.cat