Tel.: (+34) 93 412 76 00

Els barris, preocupats per les antenes de telefonia

El dimecres 9 de maig, la Favb va convocar una reunió d’associacions de veïns i es reuniren els barris de:
Gòtic, Barceloneta, Raval, Fort Pienc, Sagrada Família, Sant Antoni, Port, Badal-Brasil-Bordeta, Hostafrancs, Putxet, Gràcia, Carmel, Pi i Maragall, Baix Guinardó, Prosperitat, Sant Andreu, Congrés, Poblenou, Gran Via-Espronceda-Perú, Front Marítim i Clot. La participació va ser de 55 persones.

En aquesta reunió es va manifestar la gran preocupació per les conseqüències que se’n deriven per a la salut de les radiacions de telefonia mòbil. També de la necessitat d’unificar criteris i coordinar accions i propostes sobre aquest tema.

Es constata les contradiccions que comporta l’ús personal de la telefonia mòbil i a la vegada el rebuig a les antenes que faciliten poder gaudir d’aquest servei. Però també es va reafirmar el dret a la protecció de la salut per sobre de les necessitats del consum.

Es denúncia els forts interessos econòmics que les grans companyies tenen en aquest sector. Aquesta pressió arriba a l’extrem de voler comprar amb diners a comunitats de propietaris, per aconseguir el permís d’instal·lació. En alguns casos no es té la llicencia municipal corresponent, i s’accepta el risc de pagar la multa que preveu la normativa però sense renunciar al seu ús. En el cas de llogaters, no es té en compte la seva opinió i s’aprofita de la manca de normativa legal al respecte.

Existeixen informes, de persones i institucions de prestigi, que alerten del risc que comporten aquestes instal·lacions. Però també n’hi ha d’altres que no es comprometen i que diuen que fins el 2005, com a mínim, no es tindran resultats fiables dels estudis que s’estan realitzant. En qualsevol cas, ningú responsablement, ha dit que aquesta tecnologia no pugui afectar la salut.

Les administracions, i en concret l’Ajuntament de Barcelona, no es vol manifestar i segueix donant llicències o s’escuda en què no hi ha una normativa legal al respecte, davant les denúncies que se li han presentat.
Mentrestant hi ha veïns i veïnes que ja han hagut de canviar de domicili pels greus trastorns que han experimentat en la seva salut, després d’haver instal·lat una antena a prop del seu habitatge.

No volem ni podem fer el treball que han de fer els tècnics i científics. Però la nostra intuïció ens porta a demanar que s’apliquin els criteris de precaució i prevenció, perquè les administracions actuïn en conseqüència.

Per tot això, demanem:
A l’Ajuntament de Barcelona i en concret al seu alcalde:

  • Una moratòria en la instal·lació d’antenes de telefonia mòbil, fins que no es garanteixi amb una normativa legal que no hi ha perills greus per a les persones.
  • Desmantellar les antenes il·legals, o que no disposin de les llicències oportunes.
  • Elaborar un mapa de les antenes instal·lades a Barcelona per tenir un coneixement exacte dels barris més afectats.
  • Fer una relació de les possibles persones afectades per aquestes causes i elaborar un estudi de diagnosi.

Al govern de la Generalitat i al Parlament de Catalunya:

  • Elaborar amb urgència un reglament que reguli les instal·lacions d’antenes de telefonia mòbil, tenint en compte el que han fet altres països més avançats en aquest tema. En qualsevol cas s’haurien de contemplar els criteris de prevenció, precaució i prudència.
  • Instar als parlamentaris dels diferents partits polítics perquè defensin en les seves actuacions, aquests criteris per aconseguir una llei que per sobre dels interessos econòmics, defensi els drets de protecció de la salut dels ciutadans i ciutadanes.

La Favb i les diferents associacions de veïns i veïnes de Barcelona es reserven el dret a defensar amb accions legals i ciutadanes tot el que hem dit. Així com també, demanar l’opinió dels col·legits professionals implicats en el tema.

Barcelona, 11 de maig de 2001

Favb.cat