Tel.: (+34) 93 412 76 00

En el dia mundial contra la violència vers les dones

La greu crisi que estem patint a tots els nivells té repercussions especialment colpidores pel que fa a les condicions de vida i els drets de les dones, i qüestiona a cada pas un horitzó de progrés i d’igualtat. La precarietat del mercat laboral es tradueix per a les dones en atur, temps parcial i inferioritat salarial persistent. Les retallades en matèria sanitària i educativa, en prestacions socials i dependència, fan recaure de manera aclaparadora sobre les espatlles de les dones les tasques de cura i reproducció.

El moviment veïnal alerta del perill que aquesta degradació de les condicions socials representa pel que fa als avenços obtinguts per les dones. Les polítiques de gènere, indestriables de la lluita per la justícia social i mediambiental, tenen com a palanca uns serveis públics avui qüestionats pels ajustos pressupostaris i les privatitzacions. En aquest escenari, les situacions de violència vers les dones s’agreugen igualment. Ara que s’apropa el 25 de novembre, voldríem, però, cridar l’atenció de l’opinió pública sobre la situació d’un col·lectiu particularment vulnerable: el de les dones en situació de prostitució.

Les recents intervencions policials contra prostíbuls de l’Eixample, controlats per màfies proxenetes xineses, han tret a la llum pública una realitat sagnant a la qual no podem seguir girant l’esquena: centenars de noies, algunes menors, coaccionades i explotades, abocades al suïcidi. En altres punts de la ciutat, les condicions en les quals malviuen dones prostituïdes procedents d’Àfrica, d’Amèrica llatina o d’Europa de l’Est no són més envejables. Dos fets, igualment recents, resulten inquietants: dones que, amb el suport del servei municipal Abits (Abordatge Integral del Treball Sexual), havien abandonat el món de la prostitució, s’hi veuen de nou abocades en perdre la feina; el judici contra els proxenetes romanesos detinguts en el decurs de la famosa operació policial de “neteja” de la Ronda de Sant Antoni de l’any 2006 acaba en un fracàs. Alguns col·lectius solidaris amb les dones prostituïdes, com l’associació Genera, ho han denunciat encertadament: a l’empara d’unes ordenances municipals de “civisme” que criminalitzen les dones i d’una política d’aparador que les expulsa de l’espai públic, les víctimes de la tracta han quedat finalment desprotegides… i els seus temibles explotadors en llibertat.

Des de la Favb pensem que, més que mai, és necessari un gir per part de les administracions, passant a un tractament eminentment social -i no d’ordre públic- de la situació d’aquest col·lectiu. En aquest sentit, romandrem amatents al compliment dels compromisos de l’ajuntament pel que fa a la dotació pressupostària d’Abits, insistint en la necessitat de donar a conèixer i desenvolupar aquest servei. Al mateix temps, seguirem oposant-nos a totes aquelles disposicions que vulnerin els drets de les dones, les empenyin cap a la invisibilitat o permetin qualsevol arbitrarietat policial.

Finalment, fem una crida, especialment adreçada als ciutadans de Barcelona, perquè prenguin consciència del sofriment humà que comporta la satisfacció de la demanda de sexe de pagament. Catalunya té el trist privilegi d’acollir, concretament a la Jonquera, el bordell més gran d’Europa. El dia 26, diferents entitats socials i feministes d’ambdues bandes dels Pirineus, solidàries amb les dones, denunciaran la violència i la iniquitat que s’amaguen rere les indústries del sexe. No volem que el nostre país ni la nostra ciutat esdevinguin una destinació de turisme sexual.

Vocalia de Dones de la Favb

Barcelona, 21 de novembre de 2011

Favb.cat