Tel.: (+34) 93 412 76 00

Endavant el Pla Municipal d’Immigració

La Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (Favb), veu positiu l’acord al qual han arribat tots el grups municipals de l’Ajuntament de Barcelona sobre les actuacions que s’han de dur a terme en qüestions d’immigració.
La voluntat política que implica aquest acord contempla accions que poden ajudar a la convivència entre tots els ciutadans, tant els d’aquí com els nouvinguts.

Malauradament, les actituds xenòfobes i excloents que es donen en alguns barris vénen alimentades per la manca de recursos per atendre un increment de la demanda en serveis socials, treball, sanitat i educació.

Per això veiem important que aquests compromisos es concretin en una assignació pressupostària que faciliti dur a terme aquests objectius.

La Favb i les associacions de veïns, al igual que moltes altres entitats, saben de les dificultats que comporta treballar el tema de la convivència als barris i per això no escatimarem esforços en fomentar-la i enfortir-la.

Barcelona, 19 de desembre de 2002

Favb.cat