Tel.: (+34) 93 412 76 00

La Favb davant el Fòrum 2004

La Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (Favb) està convençuda que el Fòrum 2004 és el pretext per impulsar unes reformes urbanístiques que són molt discutibles i que contribueixen a imposar un model de ciutat que no compartim. Malgrat tot, algunes d’elles, com la reforma de la Mina, mereixerà la nostra aprovació si serveixen per acabar amb la marginalitat d’aquest barri de Sant Adrià.

Més enllà de l’urbanisme, l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i el Govern espanyol insisteixen a justificar el Fòrum 2004 com a espai de debat sobre la diversitat cultural, la pau i la sostenibilitat en abstracte, sense concretar-ne els continguts ni les formes. Des de principis de l’any 2001 la Favb ha insistit reiteradament en què la participació popular al Fòrum 2004 estava molt lligada a la creació d’una consciència ciutadana que pogués debatre els continguts del Fòrum amb total llibertat i suficient antelació a la celebració dels actes oficials.

La bona disponibilitat mostrada últimament per l’equip impulsor del Fòrum 2004, amb Jaume Pagès al capdavant, no ha estat suficient per mantenir-nos engrescats en la nostra proposta. És més, les institucions que avalen el Fòrum 2004 (Ajuntament, Generalitat i Govern central) fan poc creïble que els objectius de pau, sostenibilitat i diversitat cultural siguin assumits de forma autocrítica pel mateixos que els posen a debat. Si, a més a més, tenim en compte que una tercera part dels 319 milions d’euros pressupostats pels continguts del Fòrum han de venir de promotors privats, creiem que difícilment aquests permetran que els actes tinguin un contingut que qüestioni o faci perillar els seus interessos.

Així mateix, ens preocupa també que alguns espais que el Fòrum 2004 vol potenciar –i que tenen a veure amb el diàleg, la reflexió, la diversitat, la creació, l’intercanvi, la solidaritat, el treball en xarxa i l’educació– puguin ser instrumentalitzats pels qui precisament no creuen en ells.

Finalment, volem fer notar que els mitjans econòmics destinats al Fòrum 2004 (319 milions d’euros pels continguts i 1.740 milions d’euros per les infraestructures) assenyalen una desproporció difícilment explicable si es comparen amb el recursos que les administracions públiques empren per solucionar els problemes d’habitatge, equipaments, educació i convivència que té la nostra ciutat.

És per tot això que, sense haver rebut una resposta negativa als nostres plantejaments, hem decidit no insistir més en la proposta d’articulació popular i debat previ del Fòrum 2004 a nivell ciutadà. A aquestes alçades, i tal i com s’estan desenvolupant les coses, la veiem inviable. I, en conseqüència, la Favb fa pública la decisió de desvincular-se de la preparació del Fòrum 2004.

No dubtem que el Fòrum 2004 pot ser un èxit d’espectacle i propaganda, sobretot si els mitjans de comunicació s’hi aboquen, però nosaltres optem pel treball quotidià i més proper a les persones que ens envolten. En qualsevol cas, respectem l’opció que altres entitats i organitzacions prenguin de cara al Fòrum 2004, i amb la mateixa llibertat opinarem nosaltres sobre tot el que es vagi fent.

Les associacions de veïns i veïnes seguirem treballant per millorar la convivència als nostres barris, per assolir els objectius de l’agenda 21, per reclamar un model de ciutat on les persones estiguin per sobre dels interessos privats, pel dret a un habitatge digne, per la igualtat de drets de totes les persones i per la solidaritat entre els pobles. I ho farem perquè creiem en la capacitat de la ciutadania a respondre als reptes de la globalització, com es va posar de manifest durant la cimera de la Unió Europea a Barcelona, el març passat; i com es pot veure en el creixent moviment contra la guerra a tota Europa i en la preparació del Foro Social Europeu d’aquest novembre a Florència.

Barcelona, 4 de novembre de 2002

Favb.cat