Tel.: (+34) 93 412 76 00

L’aprofundiment en la política de retallades posa en risc la cohesió social

Des de la Favb (Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona) i el CJB (Consell de la Joventut de Barcelona) volem expressar el nostre rebuig i preocupació per les recents mesures d’austeritat decretades pel govern català. Considerem que aquestes mesures, que s’afegeixen a la política de retallades en serveis socials bàsics com la Sanitat i l’Educació, suposen un esforç addicional difícilment assumible pels sectors desafavorits que es troben amb unes economies familiars fortament endeutades i greus dificultats per accedir a una feina estable donada la situació d’atur creixent.

Advertim que l’augment dels preus públics i l’empitjorament del servei ofert en sectors bàsics com l’aigua i el transport públic (es proposa augmentar el preu de la T-10 fins als 9 € o 10 € alhora que s’insinua la possibilitat de tancar el servei de Metro els dissabtes a la nit), així com la introducció del copagament farmacèutic pot comportar greus efectes sobre la cohesió social. Tot plegat afecta a necessitats bàsiques de la ciutadania, com la mobilitat, la salubritat i el dret a la salut i té una forta incidència en aquells col·lectius amb més dificultats (gent gran, famílies amb baix nivell d’ingressos, joves, població d’origen immigrant…). Alhora, ens preocupa especialment l’augment de les taxes universitàries, que frenarà l’accés a l’educació superior a un sector significatiu de la gent jove. Entenem que la formació és bàsica, i que aquesta ha de ser pública i de qualitat, i que en un moment de crisi econòmica aquesta adquireix un paper central per a augmentar la productivitat i reduir les taxes d’atur que pateix la població catalana i, especialment, la joventut.

D’altra banda, trobem especialment preocupant que es vulgui carregar un cop més el desgavell de les finances de la Generalitat de Catalunya als sectors populars, mentre es continua traspassant diner públic als responsables d’aquesta crisi (grans promotors immobiliaris, bancs i institucions financeres). Així mateix, demanem a l’Ajuntament que faci de contrapès i sigui contundentment contrari a les retallades del Govern de Catalunya.

Els moviments associatiu veïnal i juvenil també denunciem els mètodes usats, així com el moment escollit per fer l’anunci, dos dies després de les eleccions i després d’una campanya on no s’havia proposat cap de les mesures. És remarcable, també, que el Govern faci servir la política de globus sonda, com en el cas de la possible supressió del metro nocturn, que és la segona vegada que s’anuncia per posteriorment fer marxa enrere.

Els ciutadans i ciutadanes no som responsables del dèficit de les institucions públiques i d’un model de finançament insuficient per cobrir les competències actualment transferides al govern de la Generalitat de Catalunya. És responsabilitat dels poders públics cercar solucions a aquests dèficits i fer-ho sense afectar la cohesió social, sobretot quan el país es troba en una situació econòmica tan delicada; i en aquesta direcció comptaran amb la complicitat del moviment veïnal, juvenil i ciutadà. En aquest sentit, demanem un canvi de rumb en les polítiques d’austeritat incorporant mesures de fiscalitat progressiva, com la revisió dels trams impositius, l’impost a les grans fortunes, la recuperació de l’impost de successions, el canvi del model de tributació de les SICAV i el control de l’evasió fiscal. Alhora demanem un replantejament de les polítiques socials des d’una vessant inclusiva, per afrontar els nous reptes derivats de la situació de crisi que travessem. De no fer-ho així, ens trobarem davant una situació de fractura social amb greus conseqüències per a l’esdevenidor del nostre país.

Comunicat conjunt de la FAVB i el Consell de la Joventut de Barcelona

Barcelona, 25 de novembre de 2011

Favb.cat