Tel.: (+34) 93 412 76 00

Les terrasses, a la calçada?

Un bon grapat d’entitats representatives de la ciutat, la Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona (Favb) entre elles, presentem avui al·legacions al text normatiu proposat de Modificació de l’Ordenança de terrasses, que pretén regularitzar unes mesures extraordinàries en un moment en què moltes altres ciutats de l’Estat i del món, com ara Paris, Madrid, València, Saragossa o Màlaga, estan reconeixent que la situació excepcional motivada per la pandèmia toca al seu final i estan arbitrant la tornada a la situació prèvia en quant a l’ocupació i els usos de l’espai públic.

I ho fem alarmats pel que considerem un text aprovat inicialment molt perillós i que obre la porta a una gran proliferació de terrasses a la nostra ciutat, que ja suporta una de les tasses més altes de taules per habitant de l’Estat. Tal com està plantejat, sense més limitacions que les que comporta l’entitat dels establiments, no es pot aprovar.

Diem sí a la ubicació en calçada, però amb limitacions per tram de carrer i en segons quins carrers. Diem no a la ubicació en xamfrà, passeigs, rambles i places. I per descomptat diem no als espais ja saturats de terrasses.

Diem sí a la ubicació en calçada si allibera vorera, estudiant abans i sempre els seus possibles impactes acústics i sobre la salut, però no a la combinació de vorera i calçada. Diem no a una dimensió de la terrassa superior al 50% de l’aforament interior del local. Diem no a la concessió de llicència en calçada a qualsevol restaurador que hagi incorregut en infraccions greus de l’Ordenança en els sis mesos anteriors a l’aprovació de la nova regulació.

Estem vivint una situació de desgavell, amb incompliments generalitzats de l’Ordenança i manca de solucions efectives, que provoca moltes situacions de vulneració de drets fonamentals, al descans, a la intimitat, a la igualtat de persones amb discapacitats visuals o amb problemes de mobilitat. La proposta de modificació està molt poc treballada i vindrà a agreujar aquestes problemàtiques.

Considerem a més a més que el procediment de la Modificació, sense l’impuls inicial de la Comissió Tècnica de Terrasses, ni la comunicació als interessats del període de consulta pública, no ha estat el preceptiu i, per tant, el considerem nul.

Per altra banda, entenem que els canvis substancials que presenta el text proposat requeririen la redacció d’una nova Ordenança i la seva corresponent tramitació pública. La Modificació disminueix les possibilitats de participació pública i els possibles acords en un marc de debat més ampli, fora de l’articulat que s’imposa.

Entenem que no s’han modificat tots els articles que un canvi d’aquestes característiques requeriria i per això presentem un conjunt d’altres al·legacions de modificació de l’articulat, com el tema d’horaris, que es fa imprescindible amb les noves ubicacions de les terrasses en calçada. O el de les estufes, elements que s’haurien de prohibir en la ubicació en calçada, per la seva més que evident perillositat.

Finalment, en la documentació que acompanya la tramitació trobem a faltar dos informes importants. Un de l’Agència de Salut Pública relatiu als impactes sobre la salut: els que les terrasses en calçada poden comportar, en relació a la seva major proximitat amb les emissions dels vehicles en circulació i les seves maniobres d’estacionament i els que les terrasses poden representar com a pertorbadores del descans i de la salut dels afectats pels seus impactes negatius. I un segon informe que analitzi l’impacte sobre l’espai públic i la seva incidència econòmica a tota la ciutat.

És per tot això que demanem un debat aprofundit sobre els usos de l’espai públic i fer una nova tramitació en la figura d’una nova Ordenança de Terrasses. En ares d’una ciutat equilibrada, que garanteixi el dret a viure-hi.

Favb.cat