Tel.: (+34) 93 412 76 00

Sí que hi ha demanda d’habitatge de lloguer

La Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (Favb), considera lamentables les declaracions fetes pel President de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol, en la sessió de debat parlamentari del dijous 12 de desembre.
L’afirmació que no hi ha demanda de pisos de lloguer, perquè els joves els prefereixen de compra, denota poc coneixement de la realitat i poca voluntat política per incentivar aquesta modalitat.

El clar exemple de la ciutat de Barcelona on davant l’oferta de 1.055 habitatges de lloguer ja hi ha prop de 20.000 sol·licituds, demostra l’equívoca afirmació del president.

Independentment de la ubicació d’aquests habitatges i la polèmica que ha suscitat utilitzar solars dedicats per a equipaments, l’Ajuntament de Barcelona ha demostrat, en aquest cas, tenir més sensibilitat en el tema que la mateixa Generalitat.

Quan el preu de lloguer està molt per sota del que s’ha de pagar per una hipoteca, la demanda existeix.
Un cop més hem d’insistir en què les dificultats per accedir a un habitatge digne són cada vegada més grans i reclamem de les administracions, segons les seves competències i responsabilitats, una actuació enèrgica per frenar els afanys especuladors de constructors i immobiliàries.

Barcelona, 13 de desembre de 2002

Favb.cat