Tel.: (+34) 93 412 76 00

Suport a les reivindicacions dels immigrants

Davant les mobilitzacions convocades per la Plataforma per la Regularització sense Condicions que van acabar amb la tancada a la Catedral i a l’Església de Sta. Maria del Pi, la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona vol manifestar:

En primer lloc, el ple suport a la reivindicació d’una regularització de totes aquelles persones que es troben en territori espanyol sense papers, com a primera mesura imprescindible per assolir la plena integració al nostre país i el pas necessari per tal de gaudir dels drets i dels deures lligats al ple exercici de la ciutadania.

Demanem que aquesta regularització es dugui a terme sense l’exigència d’un permís de treball, ja que aquesta és una condició que determinats col·lectius no poden assolir. L’exigència d’un permís de treball deixa fora sectors molt vulnerables, especialment dones, que sovint treballen en el sector domèstic sense contracte o en l’economia submergida, i les treballadores sexuals, que queden d’aquesta manera en mans de les màfies que les exploten. Aquesta exigència deixa fora també els infants el permís dels quals queda sotmès a què els pares el puguin assolir i molts treballadors que es troben treballant sense papers i per tant sense poder gaudir dels mínims drets laborals. Es tracta de col·lectius que no tenen cap possibilitat de deslliurar-se d’aquestes situacions si no es regularitza la seva situació. D’altra banda, l’exigència d’una oferta de treball promou el tràfic i la venda de permisos tal com ha succeït en altres ocasions, enriquint desaprensius a costa de la ja minvada economia de les persones immigrades.

Exigim que es tanquin de forma immediata els centres d’internament, com el de Verneda de la nostra ciutat, que representen un greu atemptat als drets humans.

Manifestem el nostre rebuig al desallotjament i a les mides emprades per dur-lo a terme. En la nostra recent història democràtica no trobem cap cas en què la policia entrés en un centre de culte per desallotjar unes persones que reivindiquen la seva regularització.
Els actuals governs d’esquerres, tant a nivell autonòmic com a nivell estatal, no poden tombar l’esquena a una reivindicació clau de la ciutadania, una ciutadania que cada dia més se sent solidària amb tantes situacions de desesperació que ens envolten protagonitzades per persones que arriben al nostre país buscant una vida millor, que aporten el seu treball en condicions d’explotació i que es veuen privades dels drets més elementals. La manca de resposta per part de les administracions ens durà a una situació de crispació que comportarà el risc d’afectar greument la convivència. No es pot dir alegrement que les persones han estat enganyades i manipulades quan els immigrants sense papers estan en una situació extrema que no admet més dilacions. Per això demanem respostes i actuacions concretes ja!

Barcelona, 7 de juny de 2004

Favb.cat