Tel.: (+34) 93 412 76 00

La Tresoreria de la Seguretat Social subhasta un equipament públic!

Els antics Jutjats de Magistratura de la Ronda Sant Pere 41 constitueixen un equipament amb clau 7a del Pla General Metropolità, amb una superfície útil de 5.296 m2. Després del trasllat dels Jutjats a la Ciutat de la Justícia, l’edifici va quedar totalment buit, tancat i sense ús, fins que es va fer un primer intent de subhasta el 2017, amb un preu de sortida de 16,75 milions d’euros, que va quedar deserta. El 6 d’octubre de 2018 va sortir publicada una segona subhasta pel mateix preu i condicions, amb un termini d’ofertes pel 9 de novembre i una resolució prevista pel 21 de novembre per la Direcció Provincial de la Tresoreria General.

DENUNCIEM la política d’un règim econòmic ultraliberal que fa que cada departament de les administracions públiques actuï pel seu compte, amb criteri empresarial de pèrdues o beneficis, conduint a l’alienació de béns públics, en una situació de dèficits estructurals d’equipaments, crisi d’habitatge i expulsió del veïnat, especialment en el centre de la ciutat i sense que les administracions locals puguin assabentar-se.

RECLAMEM que aquest edifici públic, lluny de dedicar-lo a l’especulació, serveixi per reduir els dèficits d’equipaments i d’habitatge públic de lloguer, d’acord amb allò que estableix la Llei 1/2006 i la Carta Municipal de Barcelona regulen l’alienació dels béns de l’Estat a favor de l’Ajuntament de Barcelona.

Comunicat de l’AV de la Dreta de l’Eixample, AV i Amics del Passeig de Sant Joan, AV Eixample Sostenible, Casal de Joves de la Dreta de l’Eixample, AV Sagrada Família, AV de l’Esquerra de l’Eixample, AV del barri de Sant Antoni, AV de Fort Pienc, Barcelona no està en venda, Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB)

Campanya de suport


Favb.cat