Tel.: (+34) 93 412 76 00

Contra la privatització de serveis públics

Per reunions amb representants sindicals de l’Ajuntament, hem tingut constància del procés de cessió a la gestió privada de la Oficina d’Atenció Ciutadana de la plaça Sant Miquel i del Centre de Recerca i Informació de la Dona del carrer Camèlies.

Sobre aquests processos, volem manifestar el següent:

Com a qüestió general ens preocupa l’externalització creixent de serveis públics, per les seves implicacions tant en l’àmbit laboral (canvis negatius en les condicions de treball) com en el servei: impacte de la gestió privada en la cobertura de serveis.

En el cas de la Oficina d’Atenció al Ciutadà, aquesta preocupació té a veure amb el fet que molts dels tràmits que es realitzen requereixen d’un nivell de professionalitat i confidencialitat que difícilment poden assolir persones externes al propi Ajuntament. A més es tracta d’un servei  que treballa connectat amb altres serveis, cosa que reforça les necessitats de formació i coneixement dels altres departaments municipals. Es corre el perill d’un greu deteriorament de la qualitat del servei.

L’externalització de l’oficina de la plaça Sant Miquel pot ser l’inici d’un procés que afecta la resta d’oficines de Districte. I el perill de que en alguns districtes es redueixi l’horari d’atenció.

En el cas del CIRD, es tracta també d’un servei que inclou informació sensible i que exigeix un bon nivell de professionalitat.

Considerem per tant que l’externalització de serveis s’ha de justificar adequadament i ponderar tots els seus efectes abans d’adoptar decisions que poden anar en prejudici de treballadors i usuaris.

Per aquestes raons, la Junta de la Favb ha decidit:

  • Iniciar gestions amb els regidors responsables d’aquestes actuacions per tal que justifiquin, i en el seu cas, revisin les decisions preses.
  • Demanar a les entitats federades que es dirigeixin al seus districtes respectius per discutir les condicions de gestió i horaris de les OACs de cada districte.
  • Donar suport a les reivindicacions laborals que en aquest punt plantegen els i les representants sindicals de l’Ajuntament.

Barcelona, 16 de febrer de 2010

Favb.cat